Gatubelysning

Vattenfall ser över gatubelysningen tre gånger per år i månadsskiftena februari-mars, september-oktober och november-december. Då byts även trasiga lampor ut.

PEAB är ansvarig för gatubelysningen på de belysningsstolpar som är markerade med gult band.Sidan uppdaterades 2021-10-21