Hoppa till innehållet

Snöröjning

Snöskyffel

Du som fastighetsägare är ansvarig för att hålla trottoarerna utanför din tomt fria från snö och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. 

Mindre mängder sand får du hämta gratis vid kommunförrådet.

Om kommunen/Trafikverket har plogat upp snö på trottoaren behöver du inte skotta bort den.

Det är förbjudet att lägga snö från ditt hus/fastighet på kommunal mark. Du får alltså inte skotta ut snön från din tomt.

Den här skyldigheten gäller om ditt hus eller din fastighet ligger i ett detaljplanelagt område där kommunen tar hand om vägarna.

Snövall framför din infart

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den istället på din tomt.

Att tänka på vid snöröjning och halkbekämpning

  • Snöröj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning. Snön ska läggas på fastighetsägarens mark, den får inte skottas ut på kommunens gator.
  • Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon, om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara minst 3,2 meter och över väg minst 4,6 meter.
  • Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande så att snöröjaren ser dem.
  • Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram.
  • Skotta inte på ett sätt så att grannen får din snö.
  • Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.
  • Placera soptunnan så att det underlättar för snöröjaren.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare och ansvarig för snöröjning och halkbekämpning på Jordbrovägen-Storgatan, Strömstadsvägen, Södra Moränvägen, Norra Moränvägen och Grenebacken med därtill hörande gång- och cykelvägar.

Kontakt:
PEAB, telefon 0531-12801Sidan uppdaterades 2019-01-18
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)