Jour

Vid akuta fel på kommunala fastigheter, det kommunala vatten- och avloppsnätet, samt kommunens gator och vägar, efter kl 16:00:
0534-190 33

För stopp i avloppet eller tömning av fettavskiljare hänvisar vi till Ragn-Sells.

Edshus AB har egen organisation för akuta fel

Vid akut fara ring 112

SOS AlarmSidan uppdaterades 2021-05-22