Konsument

Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.

Öppna sida Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

Konsumentlagar

Här hittar du några lagar som stärker konsumentens rättigheter

Öppna sida Konsumentlagar

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Öppna sida Notarius PublicusSidan uppdaterades 2023-07-10