Konsumentlagar

Här hittar du några viktiga lagar som stärker konsumentens rättigheter.

Konsumentköplagen

gäller när du, som privatperson, köper en vara av en näringsidkare, t.ex. i en affär. Här finner du bland annat dina rättigheter om det är fel på varan eller om leveransen t.ex. blir försenad.

Konsumenttjänstlagen

gäller när du, som privatperson, anlitar en hantverkare för att måla om ditt hus eller när du lämnar in bilen för reparation. Lagen gäller också för förvaring t.ex. magasinering av möbler.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

gäller när du, som privatperson, handlar via postorder, internet, telefon eller via andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag.

E-handelslagen

gäller handel via internet. Gäller både näringsidkare och privatpersoner.

Avtalsvillkorslagen

skyddar dig mot avtalsvillkor som gynnar säljaren på din bekostnad, t.ex. oskäliga villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Marknadsföringslagen

skyddar dig mot vilseledande reklam. Gäller marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter t.ex. aktier och krediter.

Information om fler konsumentlagar hittar du härSidan uppdaterades 2023-07-10