Hoppa till innehållet

Eldning utomhus

Kontrollera brandriskprognosen på tel 0534-19500. Vid stor eller mycket stor brandrisk råder eldningsförbud. ALL ELDNING SKER PÅ EGET ANSVAR!

VID ELDNING I MINDRE OMFATTNING GÄLLER FÖLJANDE:

Mindre omfattning är t ex eldning av gräs och trädgårdsavfall.

 • Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar. I tveksamma fall kontakta kommunens miljö- o hälsoskyddskontor på telefon 0534-190 00 (växel).
 • Släckutrustning skall finnas till hands som t ex vattenslang.
 • Eldning får endast ske under dygnets ljusa timmar.

VID ELDNING I STÖRRE OMFATTNING GÄLLER FÖLJANDE:

Större omfattning är t ex eldning av stora rishögar eller bränning av gräs s k "svedjning" på egen tomt eller åker.

 • Kunskap om riskerna skall finnas hos den ansvarige.
 • Näst intill vindstilla.
 • Minst 75 meter till byggnad.
 • Minst 40 meter till växande gröda eller skog.
 • En upplöjd sträng på minst 2 meter runt fältet (vid halmbränning).
 • Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar.
 • Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Släckutrustning skall finnas till hands som t ex vattenslang.
 • Tillräckligt många medhjälpare skall finnas med under hela tiden.
 • Eldning får endast ske under dygnets ljusa timmar.

 

Vid frågor kontakta räddningstjänsten.

Illustration Eld


Sidan uppdaterades 2014-03-26
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)