Tillfällig övernattning

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredställande.

Nedan finner du en blankett för anmälan av tillfällig övernattning samt ett dokument som innehåller policy för tillfälliga övernattningar.

Tillfällig övernattning, anmälan

 

Policy för tillfälliga övernattningslokaler (pdf 27 KB) PDF-filSidan uppdaterades 2020-09-16