Hoppa till innehållet

Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond för behövande jordbrukare i Dals-Eds församling

Bidrag kan lämnas till:

 • Kalkning av åkermark
 • Gödselvårdsanläggningar
 • Dikning av åkermark
 • Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare)
 • Nya verksamheter inom jordbruket
 • Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare
 • Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk
 • Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande
 • Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling
 • Försöksverksamhet med inriktning på turism
 • Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion
 • Övrig verksamhet som av kommunstyrelsen bedöms kan vara till gagn för bygdens utveckling

Kontaktperson: Carl-Johan Wallström, tel 0534-19011Sidan uppdaterades 2022-01-20

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)