Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erbjudande om läkemedelsautomater till vårdtagare i Hemtjänsten

Publicerad 29 maj 2024
Evondos Puff

Dals-Eds kommun ingår tillsammans med de flesta övriga kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i “Digitala hjälpmedel i samverkan”. Det innebär gemensamma upphandlingar för digitala hjälpmedel. Läkemedelsautomaten Evondos är nu ett förskrivningsbart personligt hjälpmedel i Västra Götaland. I Dals-Eds kommun kommer den att förskrivas av sjuksköterskor i den kommunala primärvården (Hemsjukvården) efter samråd med patientens läkare.

Läkemedelsautomater kan skapa en större självständighet och trygghet för vårdtagaren, minskad stress med färre besök på bestämda tider, större flexibilitet i planeringen, högre patientsäkerhet och färre läkemedelsavvikelser.

Under juni börjar den Kommunala primärvården (Hemsjukvården) och Hemtjänsten att erbjuda vårdtagare i Dals-Eds kommun att pröva en läkemedelsautomat.

Den kommer att erbjudas till utvalda personer där vårdpersonalen i dag stöttar vårdtagaren med sin läkemedelshantering.

Läkemedelsautomaten laddas med dosrullar från apotek och som ordinerats av läkare.

Läkemedelsautomaten stöttar personen att ta rätt läkemedel i den ordinerade dosen i rätt tid. Den säger till när vårdtagaren ska ta sina läkemedel.

Om en patient inte skulle ta sina läkemedel inom en viss tid går ett larm till vårdpersonalen som följer upp varför patienten inte tagit sina läkemedel.

Ansvariga sjuksköterskor kan följa allt som sker via ett “distansvårdsystem”. Där registreras uttag eller missade doser m.m.

För er som vill veta mer om hur det fungerar finns kortare filmer på YouTube med beskrivningar från olika kommuner och medverkande vårdtagare: