Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om busskort och andra bidrag inför läsåret 2024/2025 för dig som är gymnasieelev

Publicerad 19 juni 2024
Buss Big

Här kan du hitta information om hur du ansöker om busskort, kontantbidrag, inackorderingsbidrag eller anslutningsbidrag. Tänk på att ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår!

Blanketter inför läsåret 2024/2025

Nedanstående blanketter kan vara av intresse för dig som gymnasieelev inför läsåret 2024/2025.

Blanketterna kan hämtas här under rubrik Skola och barnsomsorg

Kan också beställas via kommunens växel 0534-190 00.

  1. Ansökan om inackorderingsbidrag (för närvarande 1 590 kr/månad x 9 månader) gäller dig som ska bo på studieorten och som i enlighet med FOKUS-nämndens regler är berättigade till inackorderingsbidrag. För dig som kommer att studera vid en fristående gymnasieskola (friskola) söks inackorderingsbidrag hos CSN. Är du osäker på om din gymnasieskola är kommunal eller fristående, tag kontakt med den skola där du ska börja studera.
  2. Ansökan om skolkortgäller dig som ska åka buss till Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg eller Trollhättan (Västtrafiks zon C). För att skolkorten ska hinna komma i tid måste blanketten vara inskickad/inlämnad till FOKUS-förvaltningen senast torsdagen den 20 juni 2024. Skolkortet hämtas sedan på kommunkontoret veckan innan skolstart. Borttappade kort kan komma att efterdebiteras.

    OBS! Du som ska som ska börja 2:an eller 3:an kan spara ditt nuvarande skolkort. Det gäller de första veckorna i skolan. OBS!

  3. Ansökan om kontantbidrag (för närvarande 518 kr/månad x 9 månader) gäller resande elever som inte är berättigade till inackorderingsbidrag, men som istället för skolkort önskar kontantersättning motsvarande värdet av skolkortet.
  4. Ansökan om anslutningsbidrag (för närvarande 200 kr/månad x 9 månader) gäller elever som har skolkort/kontantbidrag och där avståndet mellan hemmet och närmaste hållplats är minst 4 km.

Ytterligare information finns tillsammans med resp. blankett.

Din ansökan ska vara FOKUS-förvaltningen tillhanda
senast torsdagen den 20 juni 2024.

OBS! Ny ansökan inlämnas inför varje nytt läsår!

Med vänliga hälsningar
FOKUS-förvaltningen