Nyhetsarkiv

2023

Observera att detta är arkiverade nyheter som kan vara inaktuella.

Förnyelsearbete längs väg 2193 i Håbol

Publicerad 2023-09-25
Förnyelsearbete på spillvattenledningar längs väg 2193 i Håbol kommer att ske under vecka 40, från måndag 2 oktober till torsdag 5 oktober.
Arbetet kommer att medföra vissa störningar i framkomligheten längs rödmarkerat område i bilden ovan.

Uppdatering kring busstrafik Ed-Åmål, fredag 15/9

Publicerad 2023-09-15
Västtrafik har efter sin utvärdering meddelat att de tillfälligt (fr.o.m. 2 oktober t.o.m. tidtabellsskiftet i december) kommer att sätta in en direktbuss mellan Ed och Åmål.

Barn i föräldrars fokus – BiFF

Publicerad 2023-09-15
Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Kursen är framtagen av Rädda barnen och används över hela landet.

Dalslandsmedaljen 2023

Publicerad 2023-09-14
Många framstående personer har belönats med Dalslandsmedaljen sedan den delades ut första gången 1960. Bland de hyllade finns krögare, författare och riksdagsmän liksom skriftställare, musiker och bankdirektörer. I år ska den 109:e medaljen delas ut.

Kulturveckan 2023 - Program

Publicerad 2023-09-08

KULTURVECKA 16-24 SEPTEMBER 2023
Årets tema: Dals-Ed läser
Kulturveckan i Dals-Eds arrangeras för tolfte året i rad. Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola, bibliotek, utställningar, biograf, flera muséer med mera. Vi har gett kulturveckan namnet Kultur för alla.


Suicidpreventiva dagen 10 september

Publicerad 2023-09-08
Den 10 september är det suicidpreventiva dagen. Varje år dör mellan 1 500 - 1 600 personer i Sverige i självmord.
Så behöver det inte vara. Vi är alla viktiga i det suicidpreventiva arbetet.

Inbjudan till informationsmöte om förslag till vattentjänstplan

Publicerad 2023-09-07

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Med allmänna vattentjänster avses olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning.

Informationsmöte för allmänheten om liggande förslag till vattentjänstplan hålls tisdag 12 september kl. 18.00 i Stora Salen, Utvecklingscenter.


Kommunfullmäktige i Paviljongen, Nössemark

Publicerad 2023-09-06
Onsdag 13 september sammanträder kommunfullmäktige i Paviljongen, Nössemark. Klockan 18.00–19.00 är det kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information från Benny Ruus, tillförordnad VD för Visit Dalsland & Dalslands kanal om Dalslands kanals förutsättningar och framtid.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Uppdatering kring busstrafik Ed-Åmål, fredag 1/9

Publicerad 2023-09-01
Dialoger med Västtrafik pågår fortsatt, men tyvärr har vi inte nått någon framgång. Västtrafik har idag uppgett att trafiken ska utvärderas den 13 september, vilket vi från kommunernas sida påtalat är en för lång period. Vi fortsätter att arbeta för att hitta en lösning på situationen snarast möjligt.
De synpunkter och klagomål som registreras hos Västtrafik ligger till grund för utvärderingen och vi fortsätter därför uppmana er som har klagomål eller synpunkter på kollektivtrafiken eller på enskilda situationer att anmäla detta vid varje tillfälle till Västtrafik via kontaktformulär https://www.vasttrafik.se/kundservice/fragor-och-synpunkter/ alternativt via Västtrafiks kundtjänst tel 0771-414300.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 4/9 2023 15:00

Publicerad 2023-08-31
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Uppdatering kring busstrafik Ed-Åmål

Publicerad 2023-08-31
Dialoger med Västtrafik pågår, men dessvärre har vi ännu inte fått något positivt gensvar. Vi har ett nytt möte på fredag och kommer att återkoppla efter det.
Vi uppmanar er som har klagomål eller synpunkter på kollektivtrafiken eller på enskilda situationer att anmäla detta till Västtrafik via kontaktformulär https://www.vasttrafik.se/kundservice/fragor-och-synpunkter/ alternativt via Västtrafiks kundtjänst tel 0771-414300.

Indragen direktbuss Ed-Karlberg

Publicerad 2023-08-25
Som många har uppmärksammat har Västtrafik dragit in direktlinjen Ed-Karlberg, vilket påverkar gymnasieelevers restid väsentligt. Det rapporteras också om överfulla bussar.

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Publicerad 2023-08-24
Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån till ett högt hot. Det motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Detta är ett myndig­hets­beslut som fattas av säkerhets­polis­chefen. Höjningen sker efter en samman­vägd bedöm­ning av det strategiska terror­hotet mot Sverige. Hotbedöm­ningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling.

Kulturveckan 2023

Publicerad 2023-08-22

KULTURVECKA 16-24 SEPTEMBER
Årets tema: Dals-Ed läser
Kulturveckan i Dals-Eds arrangeras för tolfte året i rad. Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola, bibliotek, utställningar, biograf, flera muséer med mera. Vi har gett kulturveckan namnet Kultur för alla. Vi har ett omfattande program på gång vilket senare kommer att visas här på kommunens hemsida. Tryckta program kan hämtas i kommunens reception eller på biblioteket from måndagen 11 september.


Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2023

Publicerad 2023-08-15
Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare/privatpersoner och ideella föreningar inom Töftedals socken.
Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2023.

Kommunfullmäktige 16 augusti 2023

Publicerad 2023-08-09
Onsdag 16 augusti sammanträder kommunfullmäktige på Gamla Real. Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet och information från Tf. kommundirektör Jonas Olsson om den pågående budgetprocessen samt en allmän uppföljning efter sommaren från kommunens verksamheter.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Nyhet i höst! Dals-Eds kommun erbjuder föräldrautbildningen Komet

Publicerad 2023-07-31
KOMET är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikt med sina barn och där vardagen domineras av bråk och konflikter. Innehållet i KOMET bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och relationen mellan föräldrar och barn kan stärkas. KOMET riktar sig till föräldrar som har barn från 12-18 år.

Information om förändring i kollektivtrafiken

Publicerad 2023-07-24
Vid höstterminens start 2023 övergår Dals-Eds kommun till stängd skolskjuts, vilket innebär att allmänheten inte längre kan nyttja skolskjutsarna. Stängd skolskjuts innebär en bättre flexibilitet för skolan att låta behovet styra hur skolskjutsturerna trafikeras.

Positiva slutsatser från IVO:s granskning av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden i Dals-Ed

Publicerad 2023-07-19
Efter pandemin beslutades att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) skulle göra en tillsyn av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre i landets alla kommuner.
Resultatet av inspektionen sammantaget visar att vi har en god kompetens i organisationen och att rutinerna fungerar mycket väl hos oss i vår kommun, vilket vi är mycket nöjda över.

Välkomna till ABC- Föräldraträffar hösten 2023

Publicerad 2023-06-14
  • ABC- träffarna är till för alla med barn i åldrarna 3-12 år
  • Tisdagar 16.30 -19.00
    17/10, 31/10, 14/11, 28/11
  • Sista anmälningsdag tisdagen 26/9. Först till kvarn…
  • Vi träffas i familjecentralens lokal ”Piggelin” på Edsgärdet.
  • Det är gratis att delta och gratis kursmaterial. Vi bjuder på fika

Hjärtstartare utomhus

Publicerad 2023-06-07
Ett förslag från medborgare kring hjärtstartare utomhus har nu blivit verklighet. Den första hjärtstartaren att monteras utomhus finns på plats utanför kommunhusets entré. Ytterligare en hjärtstartare kommer att komma på plats utanför bollhallen.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 5/6 2023 15:00

Publicerad 2023-06-01
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Lediga jobb inom vård och omsorg i sommar!

Publicerad 2023-05-22
Fortfarande finns chansen att få arbeta med omvårdnad och service inom kommunens verksamheter i sommar. Nu finns också några särskilda erbjudanden för dig som är intresserad av att arbeta med viktiga uppgifter som gör skillnad för en medmänniska!

Invigning av Hallevägen

Publicerad 2023-05-05
Nu är den nya vandringsleden Hallevägen invigd. Leden startar i Rävmarken, där invigningen skedde den 4 maj, och avslutas i Halden. Efter invigningen i Rävmarken startade en delegation av svenska och norska vandrare en två dagarstur längs leden till Halden där en invigning sker på norsk sida den 6 maj.

Inbjudan till samråd - Vattentjänstplan med bilagor, Dals-Eds kommun

Publicerad 2023-05-05

Från och med 1 januari 2023 finns ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige.
Samrådstid angående liggande planförslag är 8 maj 2023 - 5 juni 2023.
Klicka på "Läs mer" nedan för att läsa förslaget i sin helhet, och för att få veta hur du lämnar dina synpunkter.


Sommarsimskola 2023

Publicerad 2023-04-28
Platser och tid: Badplatsen vid Lilla Le i Ed v 26 och 27. Badplatserna i Töftedal, Nössemark och Håbol v 28 och 29. Minst 3 anmälda deltagare på badplatsen.

Trafik i samband med Eds marknad våren 2023

Publicerad 2023-04-27

Lördagen den 29 april 2023 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden klockan 08:00-20:00.
Endast Du som är fast boende eller arbetar inom avstängda områden kan erhålla dispens från förbudet. Kontakta kommunens reception eller ring växeln 0534-19000(Passersedeln 2023 gäller även höstmarknaden)


Förändringar i kommunledningen

Publicerad 2023-04-20
Dals-Eds kommun står som så många andra kommuner inför stora utmaningar. Med anledning av detta har den politiska ledningen beslutat om ett nytt ledarskap och ny kommundirektör kommer att rekryteras.

Extratider för spontanidrott under påsklovet!

Publicerad 2023-04-06

När skolorna har påsklov (11-14 april) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Kommunfullmäktige i Bästorps Bygdegård 12 april 2023

Publicerad 2023-04-05
Onsdag 12 april sammanträder kommunfullmäktige i Bästorps Bygdegård. Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information/dialog gällande Förvaltningsnämnden Högens gård och lokala utvecklingsfrågor i Töftedal, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, kanslichef och administratör för Högens gård.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Sophämtning kommande helger vår 2023

Publicerad 2023-03-29

Under kommande helger 2023 kommer sopor att hämtas enligt följande schema:

Inkörning i samband med helgdagar våren 2023
  Körs istället
Skärtorsdag 6/4 Onsdag 5/4
Långfredag 7/4 Torsdag 6/4
Annandag påsk, måndag 10/4 Tisdag 11/4
Tisdag 11/4 Onsdag 12/4
Måndag 1/5 Tisdag 2/5
Tisdag 2/5 Onsdag 3/5
Kristi himmelsfärds dag, torsdag 18/5 Onsdag 17/5
Fredag 19/5 Torsdag 18/5
Nationaldagen, tisdag 6/6 Körs in på ordinarie dag
Tisdag 6/6
Torsdag 22/6 Onsdag 21/6
Midsommarafton, fredag 23/6 Torsdag 22/6

Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, LÅT STÅ tills tömning skett.
Tänk på att ställa ut kärlen kvällen INNAN ordinarie tömningsdag!


Årets Edare 2023

Publicerad 2023-03-22

Priset utdelas till enskild person/ personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet. Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun. Prissumman är 10.000 kr. Fokusnämnden utser pristagare.


Kommunfullmäktige 15 mars 2023

Publicerad 2023-03-08
Onsdag 15 mars sammanträder kommunfullmäktige på Gamla Real. Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information av trygghetssamordnare Fredrik Andersson om det brottsförebyggande arbetet och krisberedskapsarbetet i kommunen.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Inbjudan till föreningsdialog

Publicerad 2023-03-07
Till föreningar i Dals-Eds kommun
I folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun pågår just nu en satsning på barns goda levnadsvanor med flera olika aktiviteter som berör kost och fysisk aktivitet.
En del av satsningen är att skapa fysisk aktivitet efter skolan i samverkan med det lokala föreningslivet. Ni föreningar utgör ju fantastiska arenor för att främja och erbjuda en variation av fysiska aktiviteter och ni har mycket kunskap om barn och rörelse. Det finns också en summa pengar avsatta för att göra satsningen.

Kommunen tar över förpackningsinsamlingen

Publicerad 2023-03-07
Med anledning av ny lagstiftning på området kommer ansvaret för insamling av hushållens förpackningar att tas över av kommunen fr.o.m. 1 januari 2024, och Svenska Förpackningsinsamlingen/FTI upphör som organisation 2023-12-31.

Tack för din medverkan i vår undersökning!

Publicerad 2023-03-03
Stort tack till alla er som svarade på frågorna om kommunens klimatarbete!
Till er som vunnit en elmätare, önskar vi stort Grattis!
Det finns många områden där det går att tänka klimatsmart. På frågan ”vad kan kommunen göra för att du ska kunna bli mer klimatsmart?” kom det in flera bra förslag. Vi har tagit till oss förslagen och har arbetat in några av dem i den dalslandsgemensanna energi- och klimatstrategin. Strategin ska fastställas politiskt i kommunerna under 2023.

Inbjudan till Anhörigcafé demenssjukdom på Gamla Real

Publicerad 2023-03-02
Känner du eller vårdar du någon som har demenssjukdom? Misstänker du att en närstående kan ha demenssjukdom eller vill du bara öka din kunskap om demens?
Under våren arrangeras fyra tillfällen med anhörigcafé på Gamla Realskolan i Ed.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 6/3 2023 15:00

Publicerad 2023-03-01
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Biogasstationen i Ed avvecklas

Publicerad 2023-02-23
I april 2023 avvecklas den biogastankstation som finns i Dals-Eds kommun. Ett arbete har skett för att hitta en ny part som kan driva stationen vidare, men detta har inte nått framgång.

Extratider för spontanidrott under sportlovet!

Publicerad 2023-02-20

När skolorna har sportlov (20 - 24 februari) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Informationsmöte Le-området

Publicerad 2023-02-13
Måndagen den 6 februari genomfördes ett informationsmöte för Le-området. Ca 25 personer kom till Utvecklingscenter där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området.

Årets första kommunfullmäktige 15 februari 2023

Publicerad 2023-02-08

Onsdag 15 februari sammanträder hålls årets första kommunfullmäktigesammanträde på Gamla Real. Klockan 18.00–19.00 är det kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information av förbundschef Helene Ohlsson om Västra Värmland & Norra Dalslands Samordningsförbunds verksamhet, och information av arbetsmarknads- och integrationschef Eva Sjötun om kommunens arbete kring sysselsättning.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!


I dag startar Edsklippet!

Publicerad 2023-01-31
En gemensam kampanj mellan kommunen och företagen i Ed.
Du hittar alla rabattcheckarna samlade på A4-ark som finns i anslutning till kassa/disk på respektive företag.
OBS! Checkarna gäller endast under EN VECKA fr.o.m. I DAG TISDAG TILL NÄSTA TISDAG!
Klipp ur dina checkar och lös in dom mot fina erbjudanden!
Välkomna till Ed!

Information angående byte av trygghetslarm

Publicerad 2023-01-30
Kommunerna i Dalsland har gjort en gemensam upphandling rörande nya trygghetslarm. Det innebär att vi inom kort kommer att byta ut alla trygghetslarm i kommunen.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Publicerad 2023-01-26
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Vinn en elmätare!

Publicerad 2023-01-19
Vad tycker du om din kommuns klimatarbete och vad kan förbättras?
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och vi vill gärna ha dina åsikter.

Barn som lever med separerade föräldrar

Publicerad 2023-01-16
Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. ”Hanna och Theo” är ett material från Rädda Barnen som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar/föräldrar i konflikt.

Evenemangsmedel 2023

Publicerad 2023-01-13

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra evenemang under 2023 i kommunen. Kommunstyrelsen har detta år avsatt 100.000 kr totalt att fördela på inkomna ansökningar. På det sättet vill kommunen underlätta för tidigare upparbetade evenemang att leva vidare. Sedan kan det skapa möjligheter för att nya kreativa idéer som kan bidra till ett ännu bredare evenemangsutbud.


Vädervarning utfärdad av SMHI för onsdag 4 januari 2023

Publicerad 2023-01-03
Orange - Vind i kombination med snöfall - Norra Götaland Ett lågtryck passerar österut över södra Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med upp till frisk vind över norra Götaland.

Till toppen på sidanSidan uppdaterades 2023-01-03