Nyhetsarkiv

2023

Observera att detta är arkiverade nyheter som kan vara inaktuella.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 5/6 2023 15:00

Publicerad 2023-06-01
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Lediga jobb inom vård och omsorg i sommar!

Publicerad 2023-05-22
Fortfarande finns chansen att få arbeta med omvårdnad och service inom kommunens verksamheter i sommar. Nu finns också några särskilda erbjudanden för dig som är intresserad av att arbeta med viktiga uppgifter som gör skillnad för en medmänniska!

Invigning av Hallevägen

Publicerad 2023-05-05
Nu är den nya vandringsleden Hallevägen invigd. Leden startar i Rävmarken, där invigningen skedde den 4 maj, och avslutas i Halden. Efter invigningen i Rävmarken startade en delegation av svenska och norska vandrare en två dagarstur längs leden till Halden där en invigning sker på norsk sida den 6 maj.

Inbjudan till samråd - Vattentjänstplan med bilagor, Dals-Eds kommun

Publicerad 2023-05-05

Från och med 1 januari 2023 finns ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige.
Samrådstid angående liggande planförslag är 8 maj 2023 - 5 juni 2023.
Klicka på "Läs mer" nedan för att läsa förslaget i sin helhet, och för att få veta hur du lämnar dina synpunkter.


Sommarsimskola 2023

Publicerad 2023-04-28
Platser och tid: Badplatsen vid Lilla Le i Ed v 26 och 27. Badplatserna i Töftedal, Nössemark och Håbol v 28 och 29. Minst 3 anmälda deltagare på badplatsen.

Trafik i samband med Eds marknad våren 2023

Publicerad 2023-04-27

Lördagen den 29 april 2023 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden klockan 08:00-20:00.
Endast Du som är fast boende eller arbetar inom avstängda områden kan erhålla dispens från förbudet. Kontakta kommunens reception eller ring växeln 0534-19000(Passersedeln 2023 gäller även höstmarknaden)


Förändringar i kommunledningen

Publicerad 2023-04-20
Dals-Eds kommun står som så många andra kommuner inför stora utmaningar. Med anledning av detta har den politiska ledningen beslutat om ett nytt ledarskap och ny kommundirektör kommer att rekryteras.

Extratider för spontanidrott under påsklovet!

Publicerad 2023-04-06

När skolorna har påsklov (11-14 april) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Kommunfullmäktige i Bästorps Bygdegård 12 april 2023

Publicerad 2023-04-05
Onsdag 12 april sammanträder kommunfullmäktige i Bästorps Bygdegård. Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information/dialog gällande Förvaltningsnämnden Högens gård och lokala utvecklingsfrågor i Töftedal, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, kanslichef och administratör för Högens gård.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Sophämtning kommande helger vår 2023

Publicerad 2023-03-29

Under kommande helger 2023 kommer sopor att hämtas enligt följande schema:

Inkörning i samband med helgdagar våren 2023
  Körs istället
Skärtorsdag 6/4 Onsdag 5/4
Långfredag 7/4 Torsdag 6/4
Annandag påsk, måndag 10/4 Tisdag 11/4
Tisdag 11/4 Onsdag 12/4
Måndag 1/5 Tisdag 2/5
Tisdag 2/5 Onsdag 3/5
Kristi himmelsfärds dag, torsdag 18/5 Onsdag 17/5
Fredag 19/5 Torsdag 18/5
Nationaldagen, tisdag 6/6 Körs in på ordinarie dag
Tisdag 6/6
Torsdag 22/6 Onsdag 21/6
Midsommarafton, fredag 23/6 Torsdag 22/6

Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, LÅT STÅ tills tömning skett.
Tänk på att ställa ut kärlen kvällen INNAN ordinarie tömningsdag!


Årets Edare 2023

Publicerad 2023-03-22

Priset utdelas till enskild person/ personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet. Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun. Prissumman är 10.000 kr. Fokusnämnden utser pristagare.


Kommunfullmäktige 15 mars 2023

Publicerad 2023-03-08
Onsdag 15 mars sammanträder kommunfullmäktige på Gamla Real. Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information av trygghetssamordnare Fredrik Andersson om det brottsförebyggande arbetet och krisberedskapsarbetet i kommunen.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

Inbjudan till föreningsdialog

Publicerad 2023-03-07
Till föreningar i Dals-Eds kommun
I folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun pågår just nu en satsning på barns goda levnadsvanor med flera olika aktiviteter som berör kost och fysisk aktivitet.
En del av satsningen är att skapa fysisk aktivitet efter skolan i samverkan med det lokala föreningslivet. Ni föreningar utgör ju fantastiska arenor för att främja och erbjuda en variation av fysiska aktiviteter och ni har mycket kunskap om barn och rörelse. Det finns också en summa pengar avsatta för att göra satsningen.

Kommunen tar över förpackningsinsamlingen

Publicerad 2023-03-07
Med anledning av ny lagstiftning på området kommer ansvaret för insamling av hushållens förpackningar att tas över av kommunen fr.o.m. 1 januari 2024, och Svenska Förpackningsinsamlingen/FTI upphör som organisation 2023-12-31.

Tack för din medverkan i vår undersökning!

Publicerad 2023-03-03
Stort tack till alla er som svarade på frågorna om kommunens klimatarbete!
Till er som vunnit en elmätare, önskar vi stort Grattis!
Det finns många områden där det går att tänka klimatsmart. På frågan ”vad kan kommunen göra för att du ska kunna bli mer klimatsmart?” kom det in flera bra förslag. Vi har tagit till oss förslagen och har arbetat in några av dem i den dalslandsgemensanna energi- och klimatstrategin. Strategin ska fastställas politiskt i kommunerna under 2023.

Inbjudan till Anhörigcafé demenssjukdom på Gamla Real

Publicerad 2023-03-02
Känner du eller vårdar du någon som har demenssjukdom? Misstänker du att en närstående kan ha demenssjukdom eller vill du bara öka din kunskap om demens?
Under våren arrangeras fyra tillfällen med anhörigcafé på Gamla Realskolan i Ed.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 6/3 2023 15:00

Publicerad 2023-03-01
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Biogasstationen i Ed avvecklas

Publicerad 2023-02-23
I april 2023 avvecklas den biogastankstation som finns i Dals-Eds kommun. Ett arbete har skett för att hitta en ny part som kan driva stationen vidare, men detta har inte nått framgång.

Extratider för spontanidrott under sportlovet!

Publicerad 2023-02-20

När skolorna har sportlov (20 - 24 februari) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Informationsmöte Le-området

Publicerad 2023-02-13
Måndagen den 6 februari genomfördes ett informationsmöte för Le-området. Ca 25 personer kom till Utvecklingscenter där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området.

Årets första kommunfullmäktige 15 februari 2023

Publicerad 2023-02-08

Onsdag 15 februari sammanträder hålls årets första kommunfullmäktigesammanträde på Gamla Real. Klockan 18.00–19.00 är det kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information av förbundschef Helene Ohlsson om Västra Värmland & Norra Dalslands Samordningsförbunds verksamhet, och information av arbetsmarknads- och integrationschef Eva Sjötun om kommunens arbete kring sysselsättning.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!


I dag startar Edsklippet!

Publicerad 2023-01-31
En gemensam kampanj mellan kommunen och företagen i Ed.
Du hittar alla rabattcheckarna samlade på A4-ark som finns i anslutning till kassa/disk på respektive företag.
OBS! Checkarna gäller endast under EN VECKA fr.o.m. I DAG TISDAG TILL NÄSTA TISDAG!
Klipp ur dina checkar och lös in dom mot fina erbjudanden!
Välkomna till Ed!

Information angående byte av trygghetslarm

Publicerad 2023-01-30
Kommunerna i Dalsland har gjort en gemensam upphandling rörande nya trygghetslarm. Det innebär att vi inom kort kommer att byta ut alla trygghetslarm i kommunen.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Publicerad 2023-01-26
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Vinn en elmätare!

Publicerad 2023-01-19
Vad tycker du om din kommuns klimatarbete och vad kan förbättras?
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och vi vill gärna ha dina åsikter.

Barn som lever med separerade föräldrar

Publicerad 2023-01-16
Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. ”Hanna och Theo” är ett material från Rädda Barnen som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar/föräldrar i konflikt.

Evenemangsmedel 2023

Publicerad 2023-01-13

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra evenemang under 2023 i kommunen. Kommunstyrelsen har detta år avsatt 100.000 kr totalt att fördela på inkomna ansökningar. På det sättet vill kommunen underlätta för tidigare upparbetade evenemang att leva vidare. Sedan kan det skapa möjligheter för att nya kreativa idéer som kan bidra till ett ännu bredare evenemangsutbud.


Vädervarning utfärdad av SMHI för onsdag 4 januari 2023

Publicerad 2023-01-03
Orange - Vind i kombination med snöfall - Norra Götaland Ett lågtryck passerar österut över södra Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med upp till frisk vind över norra Götaland.

Till toppen på sidanSidan uppdaterades 2023-01-03