Hoppa till innehållet

2009

Observera att detta är arkiverade nyheter.

2009-09-14

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträde under september

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september beslutades bland annat att sälja fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:64, där företaget Eds Trådteknik senast bedrev produktion. Övriga ärenden och kommunstyrelsens protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 september i Utsiktens aula och kommer bland annat att behandla kommunens halvårsbokslut samt Pandemiplan för Dals-Eds kommun. Information om socialnämndens verksamheter och budget kommer att lämnas av socialchefen.  Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-12-21

Sista kommunfullmäktige sammanträdet 2009

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december beslutades bland annat att anta detaljplanen för Ed 1:121 – del av Trolldalen. Därutöver utdelades Miljö- och folkhälsopriset 2009 till Stig Gustavsson och förtjänsttecken till kommunens personal som tjänstgjort i 25 år.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-12-17

Myndighetsinformation om Den nya influensan (tidigare kallad svininfluensan)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att avbryta rapporteringen från Länsstyrelsen och centrala myndigheter utifrån rapporter om att antalet fall av den nya influensan fortsätter att minska. Smittskyddsinstitutet (SMI) uppger att vi sannolikt går mot en relativt lugn jul när det gäller influensaaktiviteten men poängterar samtidigt att pandemiutbrottet inte är över och att risk fortfarande finns för en ny attack under våren 2010. Det är därför viktigt att vaccinationerna fortsätter.

2009-12-08

Väg i Gesäter avstängd

Väg 928 mellan Gesäter och Hedekas är avstängd från och med den 8 december och tillsvidare på grund av vägras.

Dals-Eds kommun har vidtagit åtgärder för att trygga samhällservicen för berörda fastighetsägare. Avtal har upprättats med Munkedals kommun när det gäller insatser genom Räddningstjänsten och övrig kommunal service som behovet av skolskjuts och renhållning är säkerställt och tillgodoses inom ordinarie verksamheter. För ytterligare information kontakta respektive ansvarig förvaltning som kan nås via kommunens växel.

2009-12-03

Budget för 2010 antagen i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november antogs Budget inklusive kommunens mål samt taxor och avgifter för 2010. 

2009-11-17

Julmarknad söndag 29 november 2009

Välkommen till en trivsam Julmarknad vid Timmerhusen i Ed.
Lämna önskelistan till JULTOMTEN.
Öppen eld för korvgrillning.
Servering av kaffe och glögg.
2009-11-17

Myndighetsinformation om Den nya influensan (tidigare kallad svininfluensan)

Information om nya influensan på krisinformation.se
Samlad myndighetsinformation om Den nya influensan finns via telefontjänsten 020-20 20 00 eller på den nationella portalen för krisinformation, www.krisinformation.se. Där finns även länkar till sjukvårdsrådgivningen i vår region vid individuella bedömningar, frågor om vård och hur vaccineringen går till.

Dals-Eds kommun har arbetat fram en Pandemiplan som kommunfullmäktige antagit 2009-09-23 där kommunens förvaltningar beskriver hur de egna verksamheterna ska hantera pandemin och hur bemanningen ska tryggas inom verksamheterna vid händelse av ett stort personalbortfall.

2009-11-17

Novembersammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november beslutades bland annat att hyra ut nya lokaler till Dalslands Sparbank i centrumhuset vid torget i Ed. Protokollet i sin helhet finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november och kommer då bland att behandla kommunens mål och budget för 2010 samt taxor och avgifter. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-11-16

Totalentreprenad

ED 1:34, Dals-Eds kommun
JORDBRONS INDUSTRIHOTELL
Ombyggnad av lokaler för hyresgäst
Sydvästra delen.

Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud på ovanstående entreprenad.

anbud tillhanda senast 2009-11-27

Hans Jonasson
Tekniska kontoret
Telefon: 0534-190 53

2009-11-13

Kulturskolans Dag 21 November, Stallbacken

Kulturskolans orkestrar, körer och dansgrupper framträder mellan 11 - 14.
Kulturskolans föräldraförening står som arrangör. Konferencier: Anna-Lena Hedlund.
Entré 20 kr för vuxna. Kaffeservering !

Hjärtligt välkomna !

2009-11-09

Budgetförslag i kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober behandlades budgetberedningens förslag till budget 2010 och planer för 2011-2012. Beslut om budget samt taxor och avgifter sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Kommunstyrelsens nästa sammanträde sker den 11 november. Kallelse med föredragningslista för kommunstyrelsen den 11 november samt protokoll från kommunstyrelsen den 28 oktober finner ni i länkarna nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-11-06

Ljusstafetten kommer till Ed söndag 29/11!

Kommunerna i Fyrbodal gör tillsammans en ljusstafett under hösten 2009. Fjorton ljusfester avlöser varandra i Fyrbodals kommuner. Söndagen den 29.11, med start kl 17.00, är det Dals-Eds tur.

Ljusfesten i Ed kommer att äga rum i Terrassparken, som kommer att vara upplyst av både elektriska och levande ljus. I den vackra parken vid Lilla Le kommer man att bjudas på en effektfull uppvisning med kanoter och brinnande facklor.

Vidare blir det sång och musik från scenen med bl a elever från Kulturskolan. Eleverna på Gymnasiesär på Utsikten jobbar tillsammans med konstnären Line Bergseth på en ljusinstallation, som kommer att presenteras.


Värmande eldar bemannade med skickliga korvgrillare kommer att bidra till en trivsam kväll.
Föräldrar och andra intresserade kan också passa på att besöka Ungdomens Hus, där de nya fräscha lokalerna visas upp.

Mer detaljerat program kommer inom kort.

2009-10-22

Sammanträden i oktober

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober är inställt på grund av för få ärenden att behandla. Nästa sammanträde i kommunstyrelsen är den 28 oktober då uppföljning sker av budget 2009 för kvartal 3 och förslag till budget och mål 2010 behandlas. Beslut angående både uppföljningen av 2009 års budget och förslaget till budget och mål 2010 sker i kommunfullmäktige den 25 november. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-10-29

Öppethållande fredag 30 oktober

På fredag den 30 oktober, dag före Alla Helgons dag, håller kommunhuset öppet mellan klockan 8.00-12.00. Biblioteket och Utvecklingscenter har öppet enligt ordinarie öppettider.  

2009-10-19

Information ang. avbrott i vattenförsörjningen i Dals-Ed 2009-10-18

Under söndagen blev stora delar av Ed av med sin vattenförsörjning. Orsaken var troligen ett fel i den styrdator som håller koll på vattennivåerna i reservoarerna / vattentornet och som också styr pumparna eller i kommunikationen mellan dessa. Utredning pågår i skrivande stund.

Att fel uppstår förr eller senare är normalt och något vi räknar med men det ska inte få gå ut över verksamheten eller kunderna. Det som oroar mest är att inga larm fungerade. Anläggningarna körs nu manuellt så för våra kunder fungerar vattenförsörjningen som vanligt igen.

Vi kommer omgående att se över både utrustning samt våra rutiner för att minska riskerna för liknande incidenter i framtiden.

Samtidigt vill jag passa på att ge vår personal på VA-verket / Kommunförrådet en stor eloge för deras insatser med att få igång vattenförsörjningen igår.

Fortlöpande ny information kommer att läggas ut på vår hemsida.

Claes Hellberg, Förvaltningschef, Tekniska förvaltningen

2009-10-19

Nu ska fastighetsägare i Dals-Eds kommun lämna uppgifter till nya lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Dals-Eds ägare till flerbostadshus ska ha sina uppgifter inne senast 20 november. De småhusägare som ska in i registret, och som fått en uppmaning, har till 6 november på sig.

2009-10-16

Konst i höstdalsland 2009 oktober t o m december

Konst i höstdalsland 2009
2009-10-11

Lilla Vicke Vire Tisdag 27 oktober 2009

med Marita Sonestedt
Lilla Vicke Vire
En upplevelse för ögon och öron för de minsta (6 mån - 1 år ) med rim och ramsor, sång och dans!

Tisdag 27 oktober kl 10.30 eller kl 13.00. på Dals-Eds bibliotek Tisdag 27 oktober kl 10.30 eller kl 13.00. på Dals-Eds bibliotek

Föranmälan till biblioteket, tfn 0534-190 65.
Begränsat antal platser - först till kvarn!

 

Välkommen!
Arr FOKUS

2009-10-05

Utbildning LOV- lagen om valfrihetssystem

För dig som vill veta mer om LOV och vilka möjligheter som finns, genomförs ett utbildningstillfälle på Dalslands Center i Håverud den 27 oktober klockan 16.00 - 18.00.

2009-09-30

Kommunfullmäktige har antagit Pandemiplan för Dals-Eds kommun

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september beslutades bland annat att anta Pandemiplan för Dals-Eds kommun och att godkänna halvårsbokslutet för kommunen som visar på ett prognostiserat positivt resultat för år 2009 om 1,8 miljoner kronor. Övriga ärenden och kommunfullmäktiges protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2009-09-28

Eds höstmarknad 10 oktober 2009

Eds Marknad

2009-09-29

Myndighetsinformation om nya influensan (tidigare kallad svininfluensan)

Med anledning av nya influensans smittspridning i Sverige har Länsstyrelsen rekommenderat kommunerna att se över pandemiplaner och säkra bemanningen av nyckelfunktioner.

Kommunfullmäktige har 2009-09-23 antagit Pandemiplan för Dals-Eds kommun där kommunens förvaltningar beskriver hur de egna verksamheterna ska hantera en pandemi och hur bemanningen ska tryggas inom verksamheterna vid händelse av ett stort personalbortfall.

Information om nya influensan på krisinformation.se
Samlad myndighetsinformation om svininfluensa finns på den nationella portalen för krisinformation, www.krisinformation.se. Där finns också länkar till ansvariga myndigheter i Sverige (Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen) samt WHO (Världshälsoorganisationen).

Socialstyrelsen har tagit fram några enkla råd för att undvika att smittas och att smitta andra av nya influensan.

Råd för att hindra smitta av svininfluensa (pdf 318 kB)

2009-08-31

Ändrade öppettider från 1 september

Från 1 september 2009  och tillsvidare har tekniska och plan & bygg kontoret

expeditionstid mellan 08.00 - 12.00.

För övriga tider gäller förhandsbokade besök.

2009-08-18

Höstens första sammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti beslutades bland annat att planförslaget för Fördjupad översiktsplan för Nössemark ska samrådas under perioden 20 augusti till 5 oktober 2009. Övriga ärenden och kommunstyrelsens protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 augusti i Nössemark och kommer bland annat att behandla Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Kommunfullmäktige kommer även att informeras om planförslaget för Fördjupad översiktsplan för Nössemark. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

Eldningsförbud i hela Dals-Eds kommun

Eldningsförbud råder i hela Dals-Eds kommun fr. o. m. 29 juni 2009 tills annat meddelas.
Grillning får ske i utegrill i egen villaträdgård.

För ytterligare information om eldningsförbudet, kontakta räddningschef Per Sandström på telefon 0534-19026.

2009-06-10

Ny busslinje Ed-Nordby

På söndag den 14 juni startar ny trafik mellan Ed-Nordby Köpcenter med möjlighet för byte till Strömstad. Första turen avgår 07.20 från busstationen i Ed.
2009-06-08

Valresultat i Ed - Europaparlamentsvalet 2009

Här finner Ni resultatet från Europaparlamentsvalet 2009

Klicka på länken ( öppnas i nytt fönster)

2009-05-31

Sveriges Nationaldag 6 juni

Kl 10.30
Samling vid Hagalid. Kortege till Terrassparken med Vargöns musikkår och drillflickor i spetsen!
Alla föreningar, organisationer och allmänheten uppmanas att komma med!

kl. 11.00 (ca)
Fokusnämndens ordf Britta Carlén hälsar välkommen – Tal av riksspelman Einar Hansander .

  • Utdelning av årets kulturstipendium
  • Edsbygdens folkdanslag – Kulturskolan
  • Vargöns musikkår

Kl 11.45 (ca)
Friskistrollet kommer på besök - Vi bjuder alla barn på GLASS – sponsrat av Konsum i Ed

Kl 12.15 (ca)
Minicirkus med Buratino dockteater.
Cruising – fortsätt dagen på nostalgimässan!
Bilar från mässan erbjuder skjuts!
OBS! Vid ihållande regn flyttas arrangemanget till Stallbacken!
VÄLKOMNA!
Arr: Dals-Eds kommun, FOKUS-nämnden

2009-05-18

Utbildningsdag LOV- lagen om valfrihetssystem 2009-06-03

Halvdag den 3 juni 2009, Furuåsens Kök & Hotell, Färgelanda

2009-05-15

Nostalgimässa i Ed 6 juni 2009

Nostalgimässa i Ed 6 juni 2009
2009-05-15

Konst i sommardalsland 2009 maj t o m sep

Konst i sommardalsland 2009
2009-05-07

SKOLFONDER i Dals-Eds kommun 2009

Fokusnämnden har till uppgift att dela ut avkastningen från två fonder.

Ansökan om stipendier skickas till Fokusnämnden, Box 30, 668 21 Ed senast 2009-08-31.

Upplysningar lämnas av Fokus kansli tel 0534-19194.

2009-05-05

Inbjudan simskola

Inbjudan till simskola i Dals-Eds kommun sommaren 2009.
2009-04-30

Kulturkollo 2009

En sommarvecka på Västkusten för dig som är 11-16 år
Kulturkollo 2009Nu är det klart för årets kulturkollon i Fyrbodal. Årets nyhet är att man på ett och samma kollo kan kombinera dans, idrott och graffiti. De andra kollona erbjuder film, skrivande, pop och rock för tjejer och bild-dramakollo. Du har möjlighet att testa, lära dig en massa av proffs och dessutom träffa andra med samma intressen!
2009-04-21

Dals-Eds Kulturstipendium 2009

Välkommen med förslag på kulturstipendiat 2009!
Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller ideell förening, som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap , undervisning, folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds kommun.

2009-04-20

Världsbokdagen på Dals-Eds bibliotek

Torsdag den 23 april har vi öppet hus 12-19
  • Boklotteri för barn   - Tipspromenad för vuxna
  • Bildutställning om Baldersnäs - Carina Lindqvist: 3D-utställning

15.00 Sagostund; Gunnel Zachariasson läser ur ”Krax” och andra böcker
18.00 Monica Åhlund, Baldersnäs Vänner berättar om Baldersnäs på 1900-talet
19.00 Gunder Andersson och Lena S Karlsson berättar om sitt författarskap och läser bl a ur sin nya bok  ”Äventyret Dalsland”
ca 20.00 Föreningen Nordens årsmöte
VÄLKOMNA!
Arr: Föreningen Norden och Dals-Eds bibliotek

2009-04-20

Eds marknad 25 april 2009

Eds Marknad

2009-04-17

Fotbollslandskamp i Ed 30 april

Tag chansen att se Svenska Landslaget, pojkar17 i en dubbellandskamp mot Estland.

På Valborgsmässoafton 30 april kl 14.00 är det avspark på Bergslätts IP.

Matchaffisch

2009-04-08

Feriepraktik 2009

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att feriepraktik skall erbjudas elever som avslutar årskurs 9.
De platser som finns att söka annonseras på kommunens hemsida och kan sökas fram till och med fredagen 1 maj.

2009-04-06

Öppettider under påskhelgen

Kommunkontoret har öppet klockan 08.00-12.00 på skärtorsdag 9 april. Långfredag och annandag påsk, är det stängt . Växeln är öppen på samma tider.

Vi önskar Alla en Glad Påsk

2009-04-01

Nytt datum för Ultralång-SM samt publiktävling.

Ultralång-SM samt publiktävling kommer att arrangeras söndagen den 2 augusti 2009.

Ytterligare information kommer senare.

/CG Strutz, tävlingsledare
Eds Skidklubb/Stigsökarna

2009-03-26

Högskola på hemmaplan!

Visste du att det finns högskolekurser och -program som du kan genomföra på hemmaplan?
I höst kan du t.ex. genomföra programmet Systemutveckling- IT och samhälle.

2009-03-23

Ny funktion på hemsidan

En funktion för uppläsning av text har lagts till på hemsidan.
Så här fungerar det: Markera den text du är intresserad av. Klicka på "Play-knappen" längst upp till höger, eller använd kortkommandot Alt+L.

Seminarium om framtiden för litteraturscener 12-13 maj Hotell Dalsland, Ed. INSTÄLLT!

Tyvärr är Seminarium om framtiden för litteraturscener, i Ed den 12-13 maj inställt. Arrangemanget kommer att istället planeras in till hösten 2009.
Deltagaravgifter kommer att betalas tillbaka omgående.

Earth Hour 28 mars 2009

Den 28 mars 2009 kl 20:30-21:30 släcker miljontals människor i hela världen ljuset i en manifestation för klimatet. Världen förenas i en enkel handling - att släcka ljuset under 1 timme. WWF och Dals-Eds kommun uppmanar alla att delta! Mer information om Earth Hour hittar du på: www.wwf.se.
Släck - för en ljusare framtid!
Earth Hour

Krig och kärlek - Hur vi förlorade Finland 1740-1809

Cecilia Hedbor föreläser
Dals-Eds bibliotek, tisdag 17.2, kl 19.00
Fri entré   -  Vi bjuder på  kaffe/te med ”finskbröd”
VÄLKOMMEN!
Arr: Dals-Eds bibliotek

Broschyrbutiken Dalsland

Broschyrbeställning >> 
Här kan du beställa broschyrer som innehåller information om allt spännande som finns att göra i Dalsland, det lilla landskapet mellan Vänern och Västerhavet. Din beställning är kostnadsfri, och det du beställt skickas till dig inom en vecka.
Beställer du från Norge, Danmark eller Finland, tar leveransen ca två veckor.

Brochure service >> 
You can order brochures here containing information about all of the exciting activities available in Dalsland, the small province between Lake Vänern and Västerhavet sea (Kattegat and Skagerrak ).
Your order is free, and the items you request will be sent to you within two weeks. 

Broschürenservice >> 
Hier bestellen Sie Broschüren mit Infos über all die interessanten Dinge, die man in Dalsland, dem kleinen Landstrich zwischen Vänern und Nordsee, machen kann.
Ihre Bestellung ist kostenlos und geht Ihnen innerhalb von 2 Wochen zu.

Starta-eget- kurs 2009-02-02

Informationskväll 2 februari.

Sensus informerar om Starta-Eget-kurs

Utvecklingscenter  ED
Måndagen den 2 februari klockan 18.00

VÄLKOMNA!

Jobb- och utbildningsmässa 3/3 2009

På Utvecklingscenter i Dals-Ed anordnas i samarbete med arbetsförmedlingen en jobb- och utbildningsmässa 3/3 2009 11.00 - 15.00. Utbildningsmässa

Årets Edsrevy på StallbackenSidan uppdaterades 2015-03-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)