Hoppa till innehållet
2010-04-20

Framgångsrikt Tågtrafikmöte i Ed

 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun arrangerades en seminariedag om gränsregional tågtrafik i Ed, torsdagen den 15 april 2010. Totalt deltog 48 personer från svenska och norska kommuner, organisationer och regioner.

Syftet med konferensen var att dels få kännedom om vad som är på gång i regionen mellan Oslo-Göteborg, dels etablera kontakt mellan berörda parter för att tillsammans driva frågan om en utvecklad gränsregional tågtrafik.
December 2012 är ett viktigt datum då en större trafikomläggning genomförs då dubbelspåret till Trollhättan färdigställt. Från 2012 kan tidtabeller anpassas och fler tåg sättas in och Karlstad-Göteborg får en ökad tågtrafik. En utredning med syftet att presentera ett förankrat underlag för beslut om utbyggd tågtrafik senast december 2012 som innebär en restid på högst 3½ tim och ett utbud på minst 5 turer per vardag och riktning pågår.


Enligt utredningen är målet 3½ tim och 5 turer möjligt utan alltför stora insatser. Ett dubbelspår mellan Oslo och Göteborg kopplar samman regionerna med ökade möjligheter till samarbete, pendling, stora miljövinster genom att godstransporterna i högre grad kan flyttas över från väg till tåg, reducerade transportkostnader och transporttider för gods samt ökad tillväxt.
Resecentrum Ed blir en viktig pusselbit i trafikupplägget och projektet bör vara klart till 2013


Gert-Inge Andersson, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen sammanfattade dagen:Gränskommittén tillsammans med GO-samarbetet, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune bör knyta ihop och koordinera arbetet för att få till ett möte med både infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes motsvarighet i Norge, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Det är viktigt att inte blanda in andra projekt utan koncentrera resurserna till att färdigställa E6:an och järnvägen mellan Oslo och Göteborg.
Gränskommittén, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune tar fram ett förslag till arbetsgrupp som kan jobba med frågan tillsammans med GO-rådet.
Nytt seminarium/möte arrangeras under hösten 2010.

Christian Nilsson


Sidan uppdaterades 2015-03-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)