Hoppa till innehållet

Var med och påverka polisens insatser i Dals-Eds kommun!


Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal har undertecknat en överenskommelse, ett så kallat samverkansavtal, i syfte att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. I den första delen av samverkansavtalet har parterna åtagit sig att ta fram en gemensam problembild som baseras på brott, ordningsstörningar, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet.

Dals-Eds kommun inbjuder härmed allmänheten att inkomma med synpunkter och erfarenheter när det gäller vilka typer av situationer och förhållanden som orsakar brott och otrygghet i Dals-Eds kommun. Synpunkterna från allmänheten ska användas som en del i framtagandet av en gemensam problembild och därmed utgöra grund för inom vilka områden som polisen ska prioritera sina insatser.

Efter den 12 maj 2010 kan Du tyvärr inte längre lämna dina synpunkter här.


Sidan uppdaterades 2015-03-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)