Hoppa till innehållet

2011

Observera att detta är arkiverade nyheter.

2011-12-19

Sista kommunfullmäktige sammanträdet 2011

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december beslutades bland annat att godkänna Dals-Eds modellen som syftar till att optimera samverkan mellan kommunens förvaltningar kring arbetet med barn och unga i Dals-Ed. Därutöver utdelades Miljö- och folkhälsopriset 2011 till Eds SK samt förtjänsttecken till personal inom kommunen som tjänstgjort i 25 år.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2011-12-02

Skolmaten i mobilen!

Appen SkolmatenDals-Eds kommun har anslutit sig till appen Skolmaten, som du kan ladda ner från appbutiken i din smartphone. Finns för alla vanliga smartphones (app för Windows phone 7 och Blackberry kommer inom kort) .
2011-12-01

Elljusspåret Tavlan delvis ur funktion

Eds SKDals-Eds kommun

Elljusspåret vid Tavlan är delvis ur funktion.
Reparation pågår, kommer att vara klart under vecka 49.

Eds Skidklubb / Dals Eds Kommun

2011-11-30

Budget, taxor och avgifter för 2012 antagen i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november antogs bland annat budget samt taxor och avgifter för 2012. Protokollet i sin helhet finner ni i länken nedan.

2011-11-17

Kommunfullmäktige den 23 november

Vid sammanträdet kommer bland annat förslag till budget 2012 behandlas samt budgetuppföljning 2011. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. OBS! sammanträdet är förlagt till Utvecklingscenter, Stora salen.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2011-11-02

Inbjudan till Mingelfrukost

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig som är aktör/företagare inom näringsliv, kultur och turism i Dalsland? Syftet är att dessa tillfällen ska ge er värdefull information och förhoppningsvis en givande mingelstund.

2011-10-31

Granskningen av Edshus AB

Styrelsens ordförande och VD för Edshus AB kommenterar här den granskning som radio P4 väst genomfört av bolaget och som rapporterades i radion under föregående vecka.
2011-10-14

Ljusfest och manifestation för öppenhet och tolerans

Måndagen den 24 oktober, FN-dagen, arrangerar kommunen en ljusfest och manifestation för öppenhet och tolerans. Manifestationen startar klockan 18:30 med ett fackeltåg från Stallbacken till Terrassparken. Klockan 19:00 inleder kommunstyrelsens ordförande Martin Carling ett program i parken med musik, eld, ljus, dans, mat och mycket annat. I programmet deltar bland annat elever från Utsikten, kulturskolan och årskurs 2.

Alla är välkomna! Möt upp vid Stallbacken eller Terrassparken och visa ditt stöd för ett öppet och tolerant samhälle. Vi bjuder på facklor till alla som deltar i fackeltåget!

Varmt välkomna!

2011-10-10

Utställning 10 oktober - 12 december
Tematiskt tillägg till ÖP landsbygdsutveckling i strandnära lägen-LISområden

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling. Målsättningen är att öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i Dals-Ed.
2011-10-04

Eds marknad 8 oktober 2011

Eds Marknad

2011-09-15

Polisen tillbaka i Dals-Ed

Alla onsdagar från och med den 28 september kommer polisen att finnas på plats i Dals-Ed med ett så kallat mobilt poliskontor. Polisen kommer att vara placerade i form av en buss på torget i Dals-Ed mellan klockan 10.00-14.00. Bland annat kommer polisen i samband med placeringen här i Dals-Ed att finnas tillgänglig för frågor och olika typer av ärenden från allmänheten.

2011-09-28

Miljö- och folkhälsopris 2011

Miljö- och folkhälsopriset är en uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och folkhälsoområdet i kommunen. Nu finns möjlighet att senast den 7 november 2011 nominera kandidater till årets pris.
2011-09-27

Stopp i färjetrafiken Nössemarksfärjan

Trafikverket meddelar: Den 28/9 kl. 09.30 – 13.00 är det stopp i trafiken på Färja Leeflora Sund-Jarenleden
Detta p.g.a. reparation av ett linhjul.
2011-09-21

Tryckmätning på vattenledningsnätet

Under onsdag den 21 september till fredag den 23 september kommer tryckmätning på vattenledningsnätet att pågå. Sannolikt kommer detta innebära att dricksvattnet missfärgas av förhöjda halter av järnoxid under mätperioden. Störningen kommer inte att innebära någon hälsorisk.
2011-09-19

Säkerheten förbättras på järnvägsstationen

Kommunen arbetar för att få stationsområdet sanerat och ombyggt till en modern och tillgänglighetsanpassad reseterminal. Det är en större investering som behövs. Tilll en början  förbättras säkerheten på järnvägsstationen så att risken med bilkörning på perrongen minskar. Trafikverket ansvarar för spårområdet på stationen och kommer att genomföra åtgärder under hösten.

Bilar får parkeras öster om stationshuset  där det kommer att målas upp parkeringsrutor. Parkering finns även på parkeringen vd busstation .

2011-09-15

Författarkväll 10 november 2011

FörfattarkvällFörfattarkväll 10 november 2011 klockan 19 Gamla Real, Ed.

Mikael Niemi och Therese Söderlind.

Mikael Niemi besöker dessutom Utsikten Dals-Eds gymnasium klockan 15:00.

Författarkvällar / Forum för poesi och prosa i samarbete med Författarcentrum Väst, Studieförbundet Vuxenskolan Dalsland, Föreningen Norden och Dals-Eds bibliotek.

2011-09-15

Dals-Ed under istiden, Lördag 24 september

Istiden

Docent Per Wedel, Göteborgs universitet, berättar om hur landskapet omkring Ed formades av inlandsisen.

Inledning i föreläsningssalen på Utsikten, därefter promenad längs "istidsleden" (skyltar uppsatta i somras).

Vandringen anpassas efter väder och deltagare.
Välkommen!

Arrangör: Dals-Eds kommun, Fokusnämnden
Plats: Utsiktens aula samt promenad
Tid: 2011-09-24  14:00

2011-09-09

Releaseparty bokprojektet Lågor

Bokprojektet Lågor

Välkomna till boksläpp. Dals-Eds upplaga av boken Lågor släpps. idag den 9 september med Presentation av författare. Uppläsningar, bokförsäljning, musik av kulturskolan och förfriskningar

Gratis entré  Tid: kl 18.00  Plats: Stallbacken,

 

2011-09-08

Salsakurs på Stallbacken 17-18 september

Salsafrossa!Klicka på bilden eller på länken nedan för mer information.
2011-08-25

Antikrundan kommer till Ed tredje september!

AntikrundanAntikrundan - ett av Sveriges absolut mest folkkära TV-program kommer till Stallbacken i Ed den tredje september! TV-inspelningen äger rum kl 12-18.
Servering för alla besökare. 
2011-08-09

Välkomna till ett nytt läsår i Dals-Eds kommuns grundskola

Läsåret 2011/2012 börjar måndag 22 augusti, enligt nedan:

Snörrumskolan

Förskoleklass och åk 1 enligt personlig kallelse
Åk 2-3  kl 8.25–13.20 (Åk 3 Paviljongen Hagaskolan 8.25-13.30.)

Hagaskolan

Åk 4-9 kl 8.20 – 13.30 (tis-fre 8.20-15.00)

Frågor om skolskjutsar besvaras av skolexpeditionen, telefon 0534-191 01, eller av skolskjutssamordnare:
Stig Halmberg telefon 070-669 50 95.

2011-08-26

Inbjudan Energikväll för Föreningar 5 sept

Välkommen till ”energikväll” som belyser möjligheter att komma till rätta med höga energiförbrukningar/kostnader i din förening

Plats: Utvecklingscentrum, Ed Kl. 18.00 – ca.19.30

Hur kan energisituationen se ut för olika typer av föreningar? Kommunägda lokaler, eller inte, hur påverkar det? Vad kan man göra för åtgärder, och finns det för bidrag för att göra dessa? Hur kan energi- och klimatrådgivarna hjälpa till? Kaffeservering Medverkande är bl.a. Dalslands Energi- och klimatrådgivare.

Kontakt: Jonny Leandersson 070-519 04 02

2011-07-25

Vi tänker på Norge

Vi sörjer med Norge.

Vi har med chock, bestörtning och sorg tagit emot de ofattbara nyheterna om terrordåden mot vårt grannland, och våra tankar går till de överlevande ungdomarna och anhöriga till dem som mist livet i dessa obegripliga, vettlösa illdåd.

Dals-Eds kommun

2010-07-01

Inbjudan till samråd

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län har upprättats. Planområdet är beläget centralt i Eds tätort, mellan Östra Torggatan och Hantverkaregatan. Magasinsgatan avgränsar mot norr.

Planens syfte är att göra det möjligt att skapa nya bostäder i flerbostadshus och tillåta kontors- och handelslokaler i markplan.

Planförslaget handläggs med s.k. enkelt planförfarande och kommunen bereder tillfälle till samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 15 §. Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggkontoret samt på kommunens hemsida www.dalsed.se t.o.m. den 1 augusti 2011.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 Ed, eller via e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se senast den 1 augusti 2011.

2011-06-17

Utställning detaljplan

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Nössemarks-Strand 1:10 (Norra), Dals-Eds kommun, Västra Götalands län, finns utställt för granskning från och med den 21 juni till och med den 5 augusti 2011.
2011-06-10

Fotoutställning på biblioteket i Ed

FOTOUTSTÄLLNING En titt i minnenas arkiv Tema: Nils Nabrink

Biblioteket, Torget, Ed, 13/6 - 10/8

Bilder och urklipp från tiden som redaktör på Tidningen Bohusläningen.

2011-05-23

Nostalgimässa i Ed 5 juni 2011

Nostalgimässa 5 juni 2011
2011-05-19

Kommunfullmäktige den 25 maj

Kommunfullmäktige i Dals-Ed håller nästa sammanträde den 25 maj i Utsiktens aula. Vid mötet kommer bland annat årsredovisningen 2010 för Dals-Eds kommun, uppföljning av budgeten 2011 samt budgetramar för 2012 att behandlas. Kommunfullmäktiges kallelse i sin helhet finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och under punkten Allmänhetens frågestund ges möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2011-05-04

Informationsträff om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Onsdag den 18 maj kl 16.00 – 18.00 är du välkommen till en informationsträff om uppdraget som god man för ensamkommande barn.
Vi träffas i Dalslandsrummet, Storgatan 13, i Mellerud.
En god man ersätter, under asyltiden, en förälder/vårdnadshavare och ansvarar för barnets personliga, rättsliga och ekonomiska förhållanden. Den gode mannen är dock inte en förälder utan en juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe.
2011-04-26

Ny plan- och bygglag

2 maj 2011 träder den nya plan- och bygglagen i kraft.
Bygglovet blir enklare men mer omfattande.
För ytterligare upplysningar kontakta Eva Karlsson, tel. 0534-19047.

Kommunens sida om bygglov

2011-04-21

Eldningsförbud i hela Dals-Eds kommun

Eldningsförbud råder i hela Dals-Eds kommun från och med den 21 april 2011 tills annat meddelas.
Grillning får ske i utegrill i egen villaträdgård.

Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från eldningsförbudet. För ytterligare information om eldningsförbudet, kontakta räddningschef Per Sandström på telefon 0534-19026.

2011-04-18

Eds marknad 30 april 2011

Eds Marknad

2011-04-15

Inbjudan till samråd förslag till detaljplaner på fastigheten Nössemarks-Strand 1:10, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Nössemarks-Strand 1:10, Dals-Eds kommun,Västra Götalands län har upprättats.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED eller via e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se senast den 2 maj 2011.

2011-04-15

Ansökan om föreningsbidrag från socialnämnden

Socialnämnden delar årligen ut föreningsbidrag som verkar inom socialnämndens arbetsområde. Sista ansökningsdag om bidrag för 2011 är den 31 maj. 
2011-04-06

Vårstädning

Extraöppet på Onsöns avfallsanläggning..

Fredagen den 13 maj och lördagen den 14 maj mellan kl 8-15.

Normala öppettider

Tisdagar och torsdagar kl 7.15-15.30.
Första helgfria torsdagen i månaden är det kvällsöppet till kl. 19.00 under perioden april-oktober.

Avgifter erlägges efter fastställd taxa.

2011-03-29

Simskolor sommaren 2011

Simskolan och märkesprovtagningen i Ed startar mån 4 juli. kl 10.00 Tider har meddelats deltagarna.

Simskolorna i Töftedal, Nössemark och Håbol startar mån 18 juli. Tider har meddelats deltagarna.

Märkesprovtagning i Töftedal startar 18 juli kl 10, i Nössemark kl 13 och i Håbol kl 15.

Ingen föranmälan för märkesprovtagning.
Ytterligare tider meddelas på badplatserna

Avgift för simskola: 130 kr, avgift för märkesprovtagning: 80 kr + märkeskostnad. Ytterligare upplysningar tel 0534-190 66, 190 68.
FOKUS-nämnden, Fritid & Kultur

2010-03-17

Föreläsning med Pär Johansson 21 mars

Pär Johansson är ledare för Glada Hudik-teatern och en av landets mest aktuella föreläsare.

Hjärtligt välkommen att lyssna på ett föredrag fyllt av värme och humor!

21 mars kl 18.30 på Stallbacken i Ed.

Entré: 80 kr.

Pär Johansson
Utsikten i samarbete med
Företagarna
Köpmannaföreningen i Ed
2010-03-16

Earth Hour 26 mars 2011

Välkommen till Stallbacken den 26 mars!

Program:

19:30-20:30 Fotoutställning av Eds Fotoklubb, mingel och ekologiskt fika.

20:30-21:30 Akustisk konsert med lokala musiker i skenet av levande ljus.

Gratis entré!
Ekologiskt fika 20 kr

Earth Hour
2011-03-15

Jobbmässa i Dals-Ed 24 mars 2011

Jobbmässa i Dals-Ed 24 mars 2011Träffa norska och svenska arbetsgivare som söker personal!
OBS! Ta med ditt CV, du kanske blir intervjuad direkt.

Plats:

Utvecklingscenter, Viksgärdet 8 Dals-Ed, torsdag 24 mars kl. 11.00-15.00.

2011-03-08

Välkommen med förslag på kulturstipendiat 2011!

 KommunvapenKulturstipendiet utdelas till enskild person eller ideell förening, som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap , undervisning, folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds kommun.

Kulturstipendiet utgörs av en penningsumma på 5.000 kr samt ett diplom. Ytterligare upplysningar lämnas av fritids-/kulturchef Kerstin Sandqvist, 0534-19066 eller FOKUS-nämndens ordf: Britta Carlén, 0534-190 19 eller 0534-220 16.

Skriv några rader på ett papper och motivera förslaget. Du kan också beställa en blankett från Fritid & Kultur, 0534-19065/66. Blanketten kan även laddas ner här nedanför. Förslag insändes senast 26 april 2011, till Dals-Eds kommun, FOKUS-nämnden, Box 30, 668 21 ED.

 

2011-02-25

Stora Lee som resurs - Vad tycker du?

Klicka för att genomföra enkäten

Vi vill ha Din åsikt!

2011-02-23

Medborgarundersökning för att förbättra kommunens service

En medborgarundersökning genomfördes under hösten 2010 i samarbete med SCB i form av en enkät som skickades ut till 500 invånare i kommunen. Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg och med frågor som rör nöjdhet avseende kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och möjligheterna att påverka.

2011-02-17

Sportlovsprogrammet 2011

Sportlovsprogrammet 2011Sportlovsprogrammet för 2011 är här!

2011-02-07

Snöröjning och sandning

Kommunen och Trafikverket delar på ansvaret för snöröjning på gator och vägar. Kommunen kan även vid behov tillhandahålla sand till allmänheten.  

2010-01-27

Tillägg till översiktsplan avseende vindkraft - "Vindbruk Dalsland"

Kommunfullmäktige har 2010-12-15, § 122, beslutat att anta tillägg till översiktsplan avseende vindkraft - "Vindbruk Dalsland", för den del som avser Dals-Eds kommun.
Planen vann laga kraft 2011-01-25.

2011-01-17

SAMRÅD Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden - LIS

Som en del av en längre planeringsprocess inbjuds till samråd om förslaget till tematisk tillägg Översiktsplan – LIS-områden.

Ett samrådsmöte hålls på Utvecklingscentrum i Ed onsdagen den 23 februari kl.18 – 20 då samrådshandlingen presenteras och vi svarar på frågor.Sidan uppdaterades 2018-01-05
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)