Hoppa till innehållet
2011-02-24

Stora Lee som resurs

Klicka för att genomföra enkäten

Förstudie inför LEADERPROJEKT – Stora Lee som resurs

Bakgrund och inledning

Under våren 2010 hölls två möten angående intresset av att ansöka om projektmedel genom LEADER. Syftet med projektet skulle vara att undersöka möjligheterna till ytterligare utveckling av de olika resurser som finns i området kring Stora Lee. Vid mötena deltog föreningar och företag som kan ha ett direkt intresse av att medverka i ett sådant utvecklingsarbete.

De föreningar och företag som deltog vid mötena uttryckte intresse för projektidén och en överenskommelse gjordes om att en projektansökan skulle skickas in till LEADER.
I projektansökan står Dals-Eds kommun som projektägare, men projektets genomförande kräver även deltagande från föreningar och företagare i området.

Projektansökan Stora Lee som resurs har nu godkänts av LEADER och det är därför dags att starta upp en förstudie inför projektet.

Genomförande av förstudie - enkätundersökning

Första etappen blir att genomföra en enkätundersökning och intervjuer med berörda i området runt Stora Lee. Resultatet av enkät- och intervjuundersökningen kommer att sammanställas och utifrån detta fattas i styrgruppen beslut om vilka vidare aktiviteter som ska genomföras,
t ex studiebesök och föreläsningar. Genom att delta i enkätundersökningen har du också möjlighet att påverka hur det fortsatta arbetet skall se ut i projektet.

Styrgrupp för projektet

En styrgrupp har utsetts och består av de föreningar, företag och övriga som deltagit vid tidigare möten, dessa är:

Nössemarks hembygds- och samhällsförening, Rävmarkens byalag, Eds båtklubb, Utsiktens gymnasieskola, Stamnårans FVO / Håbols byalag, Rörviken-Bomarkens FVO, Eds Fisk, Canodal, Nössemarks camping, Café mitt på Lee, Villa Smile samt Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun.

Enkät

Syftet med enkätundersökningen är att identifiera vilka idéer som finns bland föreningar, företag och andra som har intresse av att delta i utvecklingsarbetet av Stora Lee som resurs.Sidan uppdaterades 2015-03-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)