Hoppa till innehållet

Lokalutredning för skola och barnomsorg

lokalutredning main

Utredningen utgör en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande behov. Ett antal olika alternativ redovisas där konsekvenser för verksamheterna och lokalerna belyses och utreds.

Utredningen ska utmynna i en process där alternativen kommuniceras med berörda parter och allmänheten och där möjlighet ska ges att lämna idéer och synpunkter innan beslut fattas i lokalfrågan för framtidens skola och barnomsorg.

 

Allmänheten kan lämna synpunkter via e-post på adress lokalutredning@dalsed.se , brev till Dals-Eds kommun, kontakt med politiker samt via kommentarer på den här sidan

 Sidan uppdaterades 2015-03-24