Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

DALS-EDS KOMMUN BJUDER IN KOMMUNINVÅNARE ATT DELTA I UNDERSÖKNING OM KULTUR & VÄRDERINGAR

Publicerad 2013-05-14
DEK vapen

Var med och utveckla Dals-Eds kommuns arbete med kultur och värderingsfrågor!

Dals-Eds kommun genomför en omfattande undersökning av kommunens kultur och värderingar. Undersökningen vänder sig till politiker, medarbetare och kommuninvånare med syftet att synliggöra värderingar hos dom som bor och verkar i vår kommun.

Genom att medvetet arbeta med och ha en dialog kring kultur och värderingsfrågor tror vi att man kan öka livskraft, konkurrenskraft och attraktionskraft. Vi vill ge Dig som kommuninvånare möjlighet att bidra med din syn på kultur och värderingar i Dals-Eds kommun.

Genom Ditt engagemang kan du synliggöra vilka värderingar som betyder mycket för Dig och därigenom bidra till utvecklingen av kommunens fortsatta arbete med kultur- och värderingsfrågor samt vårt gemensamma arbete med att göra Dals-Ed till en plats där ”det goda livet erbjuds”.

Undersökningen sammanställs under hösten och publiceras på kommunens hemsida. Resultatet kommer också att fungera som ett dialogunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla Dals-Eds kommuns värdegrundsarbete.