Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun ska sortera matavfall

Publicerad 2013-10-21

De fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud har tillsammans antagit gemensamma renhållningsföreskrifter. Genom att kommunerna nu har samma regler och bestämmelser blev det möjligt att göra en gemensam upphandling av renhållningen.

Dals-Eds kommun ska sortera matavfall

 

I Mellerud och Färgelanda har hushållen redan sorterat matavfall under flera år i gröna och röda plastpåsar. Den gröna har använts till matavfall och den röda till brännbart restavfall. Båda plastpåsarna har samlats in i samma gröna kärl. Det insamlade avfallet har sedan sorterats på avfallsanläggningen med en optisk teknik som kan skilja på påsar med olika färg. De röda påsarna har skickats till förbränning och de gröna till en rötningsanläggning.

I Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har matavfall inte sorterats tidigare. I stället har allt hushållsavfall gått till förbränning.

Mer än hälften av Sveriges 290 kommuner har redan börjat sortera matavfall. Regeringens mål är att vi ska lösa våra stora miljöproblem när vi ska lämna över samhället till nästa generation. Ett stort problem är vårt avfall men genom att sortera, återanvända och återvinna kan vi minska mängden. Matavfall kan bli både biogas och biogödsel. Det är ett bra sätt att återvinna.

När de nya reglerna börjar gälla kommer alla fyra kommunerna att börja sortera matavfall på samma sätt. Det ska samlas in i bruna kärl. I Mellerud ska kärlen börja köras ut snarast möjligt och så snart det är klart kan hushållen börja använda dem. I Färgelanda börjar sorteringen den 15 december då alla kärl ska vara levererade till hushållen. Bengtsfors och Dals-Eds kommuner kommer att börja hämta matavfall i mars 2014.

Både det gröna och det bruna kärlet kommer att tömmas samtidigt. Sopbilarna som hämtar hushållens avfall har två fack. I det ena facket töms det gröna kärlet och i det andra facket töms det bruna kärlet. Det gör att inga extra transporter behövs.

Matavfallet kommer att lämnas till en rötgasanläggning som producerar biogas och biogödsel. Restavfallet kommer att köras till en förbränningsanläggning där det kommer att återvinnas som fjärrvärme.

Det kommer mer information angående det nya systemet för avfallshantering i samband med att den nya matavfallssorteringen börjar.

Du hittar mer information på dessa sidor

Cicci Wik, informationssamordnare
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Cicci.Wik@bengtsfors.se 0531-52 61 50