Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

DALS-EDS KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM 2013

Publicerad 2013-03-12
DEK vapen

Välkommen med förslag på kulturstipendiat 2013!

Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller ideell förening, som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap , undervisning, folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds kommun.

Kulturstipendiet utgörs av en penningsumma på 5.000 kr samt ett diplom.
Ytterligare upplysningar lämnas av fritids-/kulturchef Kerstin Sandqvist, 0534-19066 eller FOKUS-nämndens ordförande: Britta Carlén, 0534-190 19 eller 0534-220 16.

Skriv några rader på ett papper och motivera förslaget. Du kan också beställa en blankett från Fritid & Kultur, 0534-19065/66. Blanketten kan även laddas ner här.

Förslag insändes senast  22 april, till Dals-Eds kommun, FOKUS-nämnden, Box 30, 668 21 ED.