Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna blir ogiltiga

Publicerad 2013-10-04

Ogiltiga sedlar

De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och myntutbyte som kommer att ske de närmaste åren när Sverige ska få nya sedlar och mynt.

Till och med den 31 december 2013 kan 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband användas vid betalning eller sättas in på ett bankkonto. Efter den 31 december 2013 och till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att lösa in sedlarna. Efter det kan allmänheten lösa in de ogiltiga sedlarna hos Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor.

Nya sedlar och mynt

Sverige får under 2015-2016 nya sedlar och mynt samt två nya valörer, en 2-krona och en 200-kronorssedel. Sedlarna får nya säkerhetsdetaljer med bättre skydd mot förfalskningar och mynten blir mindre och lättare.

Fakta: Vad ska allmänheten göra med sedlarna?

  1. Till och med den 31 december 2013 kan sedlarna användas vid betalning eller sättas in på ett bankkonto.
  2. Till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att ta emot sedlarna.
  3. Efter den 28 februari 2014 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Länkar

Riksbankens webbplats: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/