Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Detaljplan för Jordbrons handels och industriområde

Publicerad 2013-03-27

Kommunfullmäktige beslutade 20 mars 2013, § 4,  att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet är  tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tiden 25 mars-22 april 2013.

PlankartaPlanbeskrivning