Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

ED OCH FRAMTIDEN - Fördjupad översiktsplan Eds tätort, Dals-Eds kommun

Publicerad 2013-09-06

Planförslaget är utställt för granskning under under tiden 9 september-11 november 2013 på  på Kommunkontoret och Biblioteket samt kan hämtas som pdf:er via länkarna nedan:

Fördjupad översiktsplan granskningshandling med kartor(pdf 14,5 MB)

Kungörelse

Samrådsredogörelse

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21  ED, eller via e-post byggnadsnamnden@dalsed.se, tillhanda senast den 11 november 2013.