Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Förslag till utvidgat strandskydd

Publicerad 2013-04-26

LänsstyrelsenLänsstyrelsen har upprättat förslag till beslut om utvidgningar av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt strandskyddsbestämmelsernas lydelse efter den 1 juli 2009 får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

I Västa Götalands län finns utvidgat strandskydd vid kusten och ett flertal sjöar. Utvidgningarna är beslutade enligt strandskyddsbestämmelsernas lydelse före 1 juli 2009 och upphör därför att gälla vid utgången av år 2014. Länsstyrelsen kommer fram till utgången av år 2014 att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet och fatta nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis.

Länk till förslaget (pdf 128.5 kB)