Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan att lämna anbud på Karl XII-staty

Publicerad 2013-02-21

Karl XII-staty

Det finns nu möjlighet att lämna ett anbud för köp av den Karl XII-staty i trä som ägs av Dals-Eds kommun. Se bild till vänster.

Statyn är nedmonterad och förvaras för närvarande i en industrilokal i Ed. Möjlighet till besiktning finns efter överenskommelse med exploateringskoordinator Claes Hellberg, telefon 0534-19048.

Statyn kommer att säljas i befintligt skick och för egen borttransport från nuvarande förvaring. Anbud lämnas hos Dals-Eds kommun i slutet kuvert med beteckningen "Anbud Karl XII-statyn", senast 2013-03-15.

Anbudet ska innehålla pris och tänkt användning. Kommunen kommer att ta hänsyn till både pris och tänkt användning vid utvärdering och beslut om köpare.