Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Informationsmöte om lokalutredning för skola och barnomsorg 16/1 18:00

Publicerad 2013-01-09

Härmed inbjuds alla intresserade till ett informationsmöte kring lokalutredningen för framtidens skola och barnomsorg i Dals-Ed. Utredningen med olika alternativ för nybyggnation/ombyggnation presenterades för kommunfullmäktige den 21 november 2012 och har därefter utmynnat i en process där möjlighet ges att lämna idéer och synpunkter innan beslut fattas av fullmäktige under våren 2013.

 

Allmänheten kan lämna synpunkter via e-post på adress lokalutredning@dalsed.se , brev till Dals-Eds kommun, kontakt med politiker samt via kommunens hemsida där kommentarer kan lämnas via Facebook.

 

Informationsmötet för allmänheten sker:

 

Tid: onsdagen den 16 januari 2013, klockan 18.00

Plats: Utvecklingscenter i Ed

 

Välkomna!

 

Peder Koldéus

Kommunchef