Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktige den 18 december i korthet

Publicerad 2013-12-19

Kommunen bygger ny förskola och renoverar Snörrumskolan och Hagaskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december att under 2014 bygga ny förskola vid Hagaskolan. Den nya förskolan ska ersätta Ängsvallens förskola och avdelningen på Edsgärdet. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att tillsätta 30 miljoner kronor för renovering och ombyggnation av Hagaskolan och Snörrumskolan under åren 2015-2016.

Nytt budgetbeslut i kommunfullmäktige

Socialnämnden och FOKUS-nämnden har tilldelats mer pengar inför 2014 för ökade behov inom äldreomsorg samt förskola och skola. Detta beslutade kommunfullmäktige den 18 december i samband med att budgeten för 2014 antogs. Kommunens ekonomi har förstärkts inför 2014 genom att pengar tillförts genom kostnadsutjämningsbidraget.

Måltidsavgift för gymnasieelever tas bort

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december att ta bort måltidsavgiften för gymnasieelever. FOKUS-nämnden tillförs 150 000 kronor för att hantera intäktsbortfallet.

Utdelning av Miljö- och folkhälsopriset 2013

Miljö- och folkhälsopriset 2013 tilldelas Henrik Nyström för arrangemanget av motionsloppet Spring för livet vars intäkter tillfaller Barncancerfonden.

Utdelning av förtjänsttecken

Vid sista kommunfullmäktigesammanträdet för året utdelades sedvanligt förtjänsttecken till personal som varit anställda inom kommunen i 25 år. 10 personer tilldelades förtjänsttecken under 2013.