Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2013

Publicerad 2013-08-29

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.

Ansökningar om bidrag skall vara ställda till Stiftelsen Hugo Berglunds donationsfond, Box 31, 668 21 ED, senast den 15 september 2013, och innehålla en kortfattad beskrivning över den verksamhet ansökan avser, likaså skall ansökan omfattas av en kostnadsberäkning.

Utdelningsregler och riktlinjer hittar du här (pdf 138 KB),  och ansökningsblankett finns här (pdf 58 KB). Dessa kan även rekvireras från kommunkansliet, telefon 0534-19001 eller 19020.

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond