Hoppa till innehållet

Kungörelse: Förslag till nya renhållningsföreskrifter

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Renhållningsföreskrifterna är en del av renhållningsordningen för avfallshanteringen inom
kommunerna.

I de nya föreskrifterna ställs bland annat krav på utsortering av matavfall och vilka regler som kommer att gälla.

Föreskrifterna ställs ut för att få in allmänhetens synpunkter och finns tillgängligt på respektive kommunkontor, bibliotek och webbplats under tiden 7 januari - 5 februari 2013.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas senast 5 februari 2013 till Dals-Eds kommun, Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 ED eller med e-post till kommun@dalsed.se

Förslaget i pdf-format hittar du härpdf (pdf 90 KB) PDF-filSidan uppdaterades 2015-03-24