Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Arkitekttävling Dalslandsstugan 2.0

Publicerad 2014-12-08

Dalslandsstuga
Dalslandsstugan 1.0

Härmed inbjuder Leader Dalsland-Årjäng i samarbete med kommunerna Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors, Vänersborg och Årjäng, med stöd från Dalslands Sparbank och Westra Wermlands Sparbank, till en allmän arkitekttävling om utformning av ett typhus för ett modernt boende i vattennära lägen.

Tillgången till attraktiva sjönära lägen är en viktig konkurrensfördel för kommunerna i Dalsland och västra Värmland. Vi vet att många människor uppskattar att bo nära vatten, och därför utgör de många sjöarna och vattendragen en stark resurs för att attrahera byggnation och inflyttning. Genom att arrangera en arkitekttävling kan vi öka intresset för nybyggnation i sjönära lägen. Vi startar en process som väcker nyfikenhet. Samtidigt blir tävlingen ett kraftfullt inlägg i den högaktuella debatten om strandskyddet. Vi lyfter fram och marknadsför ett högkvalitativt boende som väl kan konkurrera med andra boendeformer, i storstad eller kustnära.

Med hjälp av arkitekttävlingen skapas ett nytt, modernt bostadshus som är anpassat till Det sjörika landskapet i Dalsland och västra Värmland – vi lanserar Dalslandsstugan 2.0. Tävlingen erbjuder möjligheter att visa vad ett typhus kan vara. Ett hus som kan placeras i olika naturtyper med varierande förutsättningar, med ett genuint uttryck som också skapar identitet åt Dalsland och västra Värmland.

Vår förhoppning är att med hjälp av arkitektur väcka ett nytt intresse för landsbygden som boende- miljö och omvänt öka intresset för arkitektur och nybyggnation på landsbygden. Tävlingen arrangeras i samråd med Sveriges Arkitekter, i juryn sitter bland annat Gert Wingårdh. Tävlingen kommer att presenteras på Samspelsdagen den 5 december i Steneby.