Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Asfaltering av Storgatan vecka 25

Publicerad 2014-06-12

Under vecka 25 kommer asfaltering av Storgatan i Ed att ske, vilket kommer att innebära begränsningar i framkomligheten.
Det är alltså lämpligt att undvika genomfart, om möjligt.

Vid frågor, ring jourtelefon 070-397 34 59.