Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Avstängning av väg 2183 Ed­-Nössemark delen Lilla Ulvattnet­-Nolgården (1)

Publicerad 2014-04-11

Ombyggnation av väg 2183 Ed­-Nössemark delen Lilla Ulvattnet-­Nolgården pågår.

På grund av vissa arbetsmoment kommer vägen att vara avstängd mellan 22-25 april 2014.

Trafikanter till Nössemark hänvisas till omledningsväg från Ed på östra sidan av Stora Le. Färjan Jaren-Sund kommer att gå var 20:e minut.

Mer Information:
Niklas Risebrandt,  PEAB Anläggning AB, 073-337 68 43
Rolf Ljungberg, Trafikverket,  073-523 23 12

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Trafikverket logo