Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Badplatsen vid Lilla Le återigen öppen för bad

Publicerad 2014-08-01

Efter nya prover som tagits under veckan har svar inkommit den 1 augusti om att badvattnet är tjänligt och att det är fritt fram att bada vid badplatsen vid Lilla Le. Därmed är samtliga kommunala badplatser återigen godkända för bad.

Efter att en ordinarie provtagning av badvattnet vid den centrala badplatsen i Lilla Le visade att badvattnet var otjänligt, har kommunen under veckan avrått från bad vid badplatsen till dess att vi fått ett godkänt badvattenprov. Efter nya prover som tagits under veckan har svar inkommit den 1 augusti om att badvattnet är tjänligt och att det är fritt fram att bada vid badplatsen vid Lilla Le. Därmed är samtliga kommunala badplatser återigen godkända för bad. Nya badvattenprover kommer att tas under nästa vecka vid kommunens badplatser och resultaten av dessa kommer att redovisas här.

Badvattnet vid badplatsen har varit otjänligt på grund av höga halter av E.coli och Intestinala Enterokocker. Förekomsten av änder vid badplatsen bedöms vara en del av problemet. Kommunen har därför ansökt och den 1 augusti också beviljats tillstånd för avskjutning av änder vilket kommer att påbörjas omgående. 

Badvattenprover kan tillfälligt uppvisa förhöjda värden och det är därför omprov tagits under veckan och nu alltså visar att badvattnet vid badplatsen återigen är tjänligt för bad.