Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Chatta med politiker om kollektivtrafiken

Publicerad 2014-12-16

bgÖver tusen personer har deltagit i en webbdialog som ska utveckla kollektivtrafiken. Torsdag den 18 december, kl 11-13, avrundas dialogen med en chatt, i vilken alla invånare i Västra Götaland är välkomna delta.

Tusentals förslag och hundratals kommentarer har hittills kommit in sedan dialogen startade i slutet av november. Många synpunkter har handlat om priser och zonindelning, annat om turtäthet och trafik på landsbygden. Deltagarna har dessutom kommenterat varandras förslag och diskuterat dem med varandra.

Nu avslutas dialogen med en chatt på hurvillduhadet.nu/chatt.

I chatten deltar politiker från kollektivtrafiknämnden, och det blir en möjlighet för invånarna att diskutera och ställa frågor. Redan nu går det att skriva in sina tankar i chatten, och när de besvaras får man e-post om det.

Dialogen handlar i första hand om att stämma av medborgarnas värderingar, för att se vilka mål för kollektivtrafiken som de prioriterar. Detta tas sedan med som ett av underlagen i uppdateringen av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas på lång sikt.

Politiker som deltar i chatten:

Ulrika Frick (MP)
Alex Bergström (S)
Susanna Cassberg (M)
Mats Rahmberg (FP)
Dan Hovskär (KD)