Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Detaljplan för samråd

Publicerad 2014-02-06

Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Ed 2:150. Fastigheten är belägen vid Torget i Ed. Planförslaget är ute på samråd under tiden 6 februari-14 mars 2014. Planen möjliggör påbyggnad av befintlig med byggnad med ytterligare två våningar till totalt fyra våningar.

Läs mer om detaljplanen här