Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Digital medborgardialog om kollektivtrafiken

Publicerad 2014-11-21

bgFram till årsskiftet genomför kollektivtrafiknämnden en digital medborgardialog, i vilken alla invånare i Västra Götaland är välkomna att delta - när vi är många som bidrar så når vi också längre, vi blir smartare tillsammans.

Dialogens resultat blir ett underlag till vår uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet, som styr hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas fram till år 2035.

Med det här sättet att föra dialog så kan vi nå många fler än vid fysiska möten. Ofta är det svårt att nå barnfamiljer och ungdomar, men också kvinnor är underrepresenterade vid öppna möten om samhällsutveckling, till exempel.

I dialogverktyget kan man skicka in förslag, göra prioriteringar, vikta olika mål och chatta med kollektivtrafiknämndens politiker.

Vi genomför även andra typer av dialoger i arbetet med att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet, som fokusgrupper och möten med olika organisationer.

Länk till medborgardialogen:
http://hurvillduhadet.nu/