Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ed och framtiden - Fördjupad översiktsplan Eds tätort antagen

Publicerad 2014-06-02

Kommunfullmäktige har 2014-05-21 § 33 antagit Fördjupad översiktsplan för Eds tätort - Ed och framtiden.

Fördjupad översiktsplan antagandehandling (pdf 19 MB)