Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Elbilar i Dals Ed

Publicerad 2014-03-03

Nissan Leaf och Zbee

Under mars månad kommer Dals Eds kommun att förfoga två stycken elbilar av modell Nissan Leaf. Bilarna ska användas ute i verksamheten, såväl hemtjänst, tekniska och kommunledningen ska få erfarenhet av hur det är att använda en elbil.

Bakgrunden till att bilarna lånas ut så här, är att transportsektorn behöver ställa om till hållbara bränslen och kommunerna har en viktig roll i den processen. Genom att kommunerna kliver fram och efterfrågar fordon som går på exempelvis el och biogas, driver det utvecklingen framåt. Men för att skapa vilja och sug krävs att personalen har kunskap om vad de har att välja på och att de lär känna den nya tekniken.

Det är bakgrunden till att Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Länsstyrelsen erbjuder samtliga fjorton kommuner inom Fyrbodal att låna två elbilar gratis, en månad var.  Det är genom att själv få uppleva hur det är att köra en elbil som man får insikt om vad elbilstekniken innebär.

Förutom att satsningen leder till ökad kunskap om elbilar får elbilsproducenter och bilpooler värdefull feedback från användarna. Syftet är alltså både att skapa förståelse för och efterfrågan på elbilar, och ge elbilsbranschen input från användarna.

Satsningen görs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Länsstyrelsen i det av Interreg finansierade projektet Infragreen.

Bilpoolen administreras av företaget Move About.