Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fler bostäder ska byggas i Dals-Ed

Publicerad 2014-10-23
Roland Kindslätt
Roland Kindslätt

Dals-Eds kommun befinner sig i ett läge där befolkningen ökar sedan ett par år tillbaka och detta har gjort att trycket på villor, lägenheter och även förfrågningar om kommunala tomter ökat. För närvarande finns det i princip inga vakanser inom det kommunala bostadsbolaget Edshus och inga kommunala villatomter till försäljning i tätorten.

För att möta behovet finns planer inom Edshus att bygga flerbostadshus vid Timmertjärn och efter beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober, ska 26 nya bostadstomter byggas vid Orrvägen, Toppen.

Planen i hela området vid Orrvägen omfattar totalt cirka 52 tomter vid full utbyggnad men tekniska kontoret har gjort bedömningen att det i nuläget inte är realistiskt att bygga ut hela området. Därför är det den västra delen som byggs först och detta innebär att gator/vägar och vatten/avlopp dras fram med möjlighet att kunna sälja 26 tomter för byggnation av villor. Priset för tomt beräknas till cirka 300 000 kronor.

 

Kommunen satsar 5,7 miljoner kronor i projektet som ska betalas tillbaka genom försäljningspriset på tomterna. Ett sånt projekt kan det förstås finnas risker i.

Tekniske chefen, Roland Kindslätt kommenterar den fortsatta processen efter beslutet i kommunfullmäktige.

Kindslätt säger att innan försäljningen kommit igång kan kommunen vara i behov av upplåning för att klara likviditeten. Vidare finns det förstås alltid en risk också att i att inte samtliga tomter säljs och att kommunen får stå för den delen. Samtidigt finns det ett tryck på villatomter och kommunen har inget att erbjuda som läget är nu.

Ont om bostäder

På frågan om det finns en bostadsbrist i Dals-Ed, menar Kindslätt att det finns en brist på främst tomter, samtidigt som Edshus har mycket låg vakansgrad och att det heller inte finns så mycket lägenheter att erbjuda. Bostadsbehovet finns således såväl för mindre lägenheter som för villor. Det finns heller inga tecken på att behoven ska minska såsom det ser ut i dagsläget.

Roland Kindslätt kan konstatera att det är länge sedan kommunen gjorde en liknande satsning för att möjliggöra fler villatomter. Det är viktigt nu att få fart på försäljningen av tomterna, vilket gör att tekniska kontoret kommer att vara offensiv via kommunens hemsida, annonser med mera för att nå privatpersoner. Även kontakt med byggföretag, husleverantörer och mäklare kommer att vara ett alternativ.

När kan tomterna vara klara?

Tekniska kontoret kommer nu i nästa steg att arbeta med projektering och ta fram förfrågningsunderlag. Under våren 2015 ligger projektet ute för anbud och tilldelningen av entreprenad är beräknat till 1 juni. Roland Kindslätt meddelar att om allt går enligt planerna ska området vara färdigställt för bostadsbyggnation november 2015.

Därutöver pågår planerna med att bygga lägenheter vid Timmertjärn och där kommer styrelsen i Edshus träffas inom kort för att ta beslut om hur bolaget går vidare. Mer information om det kommer här på hemsidan efter Edshus styrelsemöte.