Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Grattis Stallbackens förskola!

Publicerad 2014-10-22

Stallbackens förskola spar energi

Vi gratulerar Stallbackens förskola som minskat elanvändningen, från starten i oktober 2013, med 1 525 kWh  (-9,5%). Målsättningen för projektet var att man skulle minska elanvändningen med 5%.
Detta innebär att 1525 kWh = 1525 kronor går tillbaks till Stallbackens förskola som de får använda till t. ex. trivselåtgärder för personal och barn.

Brukarsamverkan – en modell för att spara el på jobbet

Ett problem i kommunala lokaler är ofta att brukarna/personalen inte ser någon ekonomisk vinst med att minska elanvändningen på sin arbetsplats. På grund av detta uteblir ofta de enkla beteendeåtgärderna som t.ex. att släcka och stänga av utrustning.  Med bakgrund av detta har kommunen i samarbete med Energisamverkan Dalsland genomfört ett pilotprojekt för att se hur mycket man kan minska elanvändningen genom att ge information och en ekonomisk morot.

Upplägget på Stallbackens förskola bygger på att den ekonomiska besparingen av den minskade elanvändningen ska komma barn och personal tillgodo. För enkelhetens skull sattes priset för en sparad kWh el till 1 krona, vilket innebär att om det sker en minskning av elanvändningen med t.ex. 1000 kWh så får verksamheten 1000 kronor att använda till trivselåtgärder.

Efter en inledande kartläggningen av elanvändningen informerades personalen av  energirådgivarna i Dalsland. Syftet var att genom information och ekonomiskt incitament motivera personalen att göra energismarta val i den dagliga verksamheten och skapa ett energieffektivt beteende.

Efter projektstaten i oktober 2013 har elanvändningen varje månad jämförts mot genomsnittet för samma månad de två senast föregående åren och förmedlats till personalen.
Detta har gett en regelbunden påminnelse och skapat intresse kring hur man ligger till. Målsättningen för projektet var att man skulle minska elanvändningen med 5%.