Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Har Din familj tid och plats för en asylsökande yngre pojke?

Publicerad 2014-09-30

Vi är två pojkar cirka 11 och 12 år gamla som kommit till Sverige för att det är krig och oro i våra egna länder Eritrea och Syrien. Vi vill komma till en familj som kan ge oss trygghet och grundläggande omsorg. Kanske våra föräldrar kommer till Sverige någon gång men vi vet inte när. Vi är asylsökande och har stor chans att få uppehållstillstånd att bli kvar i Sverige.

Att bli familjehem innebär att man tar emot ett barn i sitt eget hem som en familjemedlem. Det krävs att man genomgår en utredning om lämplighet för uppdraget samt att det stämmer med den unges intressen och behov. Socialtjänsten erbjuder arvode och omkostnadsersättning när uppdraget startar samt handledning. Hör gärna av dig för frågor!

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand Tel: 0534-190 34
Britt-Marie Härnesand@dalsed.se
eller
Socialsekreterare Carina Björkman/Ulla Larsson Tel: 0534-19000