Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till samrådsmöte

Publicerad 2014-02-25
Samrådsmöte om detaljplan för Ed 2:150 (fastigheten belägen vid Torget Ed) hålls den 27 februari kl. 18.30 i kommunhusets sammanträdesrum Stora Le.
 
Planens syfte är att ge byggrätt för påbyggnad av befintligt hus i två våningar till fyra våningar.

Läs mer om detaljplanen här