Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Information om avstängning av väg 2183 vecka 34-36

Publicerad 2014-08-11

Peab Anläggning AB har fått i uppdrag av Trafikverket att bredda och förstärka väg 2183.

För att kunna få en enhetlig beläggning och inte dela upp avstängning av vägen under en längre period kommer vägen att vara avstängd mellan Lilla Ulvattnet och Nolgården under perioden vecka 34-36 den 18/8-7/9. Vägen kommer att stängas kl 06:00 den 18/8 och öppnas igen kl 22:00 den 7/9. Under den nämnda perioden kommer färjan Jaren-Sund att gå med utökade turer.

Du som trafikant kommer att få köra på anvisad omledningsväg under perioden.

Se karta nedan. Röd linje = omledningsväg. Svart linje = Avstängd väg.

Karta

Kontaktpersoner Peab Anläggning AB
Niklas Risebrandt
073-337 68 43

Kontaktpersoner Trafikverket
Rolf Ljungberg
073-523 23 12