Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Informationsmöte om lokalutredning för framtidens äldreboende i Dals-Ed

Publicerad 2014-01-29
DEK vapen

Dals-Eds kommun har under något år arbetat med framtidens äldreboende och har nu tagit fram några förslag som vi vill få synpunkter på.

Alla intresserade inbjuds till ett informationsmöte kring lokalutredningen för framtidens äldreboende i Dals-Ed där kommunen informerar om utredningens olika alternativ för byggnation och hur man arbetar vidare med frågorna.

Vi välkomnar idéer och synpunkter innan beslut kan fattas av kommunfullmäktige.
Läs gärna utredningen som finns på den här sidan.

Allmänheten kan lämna synpunkter på flera sätt:

Via e-post på adress lokalutredning@dalsed.se, brev till Dals-Eds kommun, kontakt med politiker samt på den här sidan, där kommentarer kan lämnas via Facebook.

Plats: Utvecklingscenter Ed, Stora salen

Tid: onsdag den 5 februari 2014, klockan 18.00 – 20.00