Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ingvar Johannesson ny ordförande i kommunfullmäktige

Publicerad 2014-10-23
Ingvar Johannesson
Ingvar Johannesson

Efter mötets öppnande av det första kommunfullmäktige för mandatperioden och musikunderhållning av kulturskolan, valdes vid onsdagens kommunfullmäktige Ingvar Johannesson till ny ordförande i kommunfullmäktige.

Till vice ordförande valdes Yvonne Simonsson och andre vice ordförande Andreas Nilsson.

Även valberedningsutskottet utsågs som nu har till uppgift att till kommunfullmäktige den 18 december föreslå ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser. I övrigt beslutades bland annat att nya bostadstomter ska tas fram vid Orrvägen, Toppen.

Kommunfullmäktiges protokoll kan ni läsa i sin helhet här på hemsidan efter justering den 30 oktober.

En joker i leken
Ingvar Johannesson tidigt i karriären. En joker i leken?