Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kan grisar och bönor förändra världen? - Gamla Real 1/10 18:00

Publicerad 2014-09-30

Intresset för odling och lokal mat växer! Viljan att själv bidra till bygget av det hållbara samhället är stort i Göteborg. Imorgon onsdag 1/10 klockan 18:00 kommer Niklas Wennberg från föreningen Stadsjord till Gamla Real i Ed och berättar inspirerande om hur man kan förvandla kvarterets skräpmark till olika slags lustgårdar med plats för odling, mat och mys. Kan man ha grisar mitt i stan eller göra om ett parkeringshus till växthus? Bara fantasin sätter gränserna.

Kulting

Även i Ed vill invånarna verka för en hållbar framtid och ha det trevligt under tiden! Bygdegårdsföreningen menar att det som en gång var en prunkande trädgård på Gamla Real skulle kunna var en ypperlig plats att starta på. Här finns utrymme att odla, att träffas, fika och hålla kurser och inte minst att spinna vidare på de historiska trådar som finns här. Dessutom är det nära till tåget som binder samman Ed och Göteborg!

Intresset för mat, odling och djur förenar stad och land

Självförsörjningsgraden blir mindre och mindre i Sverige och trots allt tal om lokal och ekologisk mat, så importeras merparten av våra livsmedel från produktionsplatser med hög miljöbelastning och usla arbetsvillkor. Stadsjordbruk är ett sätt att utveckla samhällen och skapa respekt för landsbygden utanför. Genom att locka konsumenter i städerna att också vara producenter i liten skala växer kunskapen om mat samtidigt som förståelsen för den professionella matproduktionen och landsbygden fördjupas. Man kan säga att stadsodlingarna är en slags landsbygdsambassader. Omvänt kan Gamla Real bli en slags landsbygdens ambassad för ”stadsodling” och en mötesplats över generations- och kulturgränser lokalt. Det måste bli slut på den hjälplösa attityd som utarmar vårt samhälle – där såväl landsbygdens igenväxande ytor som stadens urbana landskap är svältfödda på element som alltid varit en del av mänskligt liv - djur och odling av mat. Stadsjord har introducerat grisar som förändringsagenter i det urbana Göteborg, vilket är ett lysande exempel på hur detta kan ändras. Att byta till lågenergilampor är stort, att odla jorden är kolossalt mycket större.  

Niklas Wennberg är grundare och verksamhetsledare för organisationen Stadsjord. Efter 20 år som utredande, föreläsande och skrivande miljökonsult med bland andra Sida och Fiskeriverket som uppdragsgivare drog han på sig stövlarna för att skynda på utvecklingen av hållbara intressanta stadskvarter med plats för matproduktion och deltagarkultur. Stadsjord har på kort tid utvecklats till en organisation i framkant på temat kvartersförnyelse med odling och matproduktion som ledord.

Miriam Sannum, SV och RCE Västra Götaland kommer också och berättar om hur detta kan kopplas till FN:s ambition om hållbar utveckling genom ”Regional Centers of Expertise” – ett globalt nätverk som bygger på högst lokala verksamheter och ömsesidiga relationer mellan olika aktörer.

www.rcewest.se