Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunen avråder återigen från bad vid kommunala badplatsen i Lilla Le

Publicerad 2014-08-08

Tyvärr måste vi efter nya badvattenprov återigen avråda från bad vid kommunala badplatsen i Lilla Le på grund av otjänligt vatten. Prov togs den 5 augusti och analysresultatet har visat på förhöjda halter av tarmbakterien enterokocker, som normalt finns i tarmfloran hos människor och djur.

Efter häftiga skyfall som vi haft under veckan är det inte ovanligt med förhöjda bakteriehalter så förhoppningsvis är detta tillfälligt. Nya prover kommer att tas och svaren redovisas här. Avrådandet från bad gäller till dess att vi fått ett nytt godkänt badvattenprov.

Efter problemen med otjänligt vatten vid badplatsen i Lilla Le, har kommunen under vecka 31-32, enligt Länsstyrelsens tillstånd, fällt ca 35 änder vid badplatsen och fler kommer att avskjutas. Kommunen uppmanar också allmänheten att inte mata änderna.

För närmare information, kontakta Dalslands miljökontor på tel. 0534-939430 eller kommunens växel 0534-19000.