Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kungörelse utställning granskning detaljplan för Ed 2:150

Publicerad 2014-04-22
Granskningstid 23 april-16 maj 2014.