Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Landsbygd 2.0

Publicerad 2014-09-15
Landsbygd 2.0

Vad är Landsbygd 2.0?

Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och leds av en ung, utbildad processledare. Metoden är framtagen av ”Hela Sverige ska leva” i samarbete med ”Vi Unga”, ”4H”, Vuxenskolan och ”U-land” (Ung på landsbygden) m.fl.

Hur fungerar metoden Landsbygd 2.0?

Materialet till Landsbygd 2.0 består av en dokumentationsduk och nio frågekort.

Mötesdeltagarna delas upp i ett antal grupper så att de sitter max åtta personer runt varje bord med duken framför sig. På duken finns ett antal tomma pratbubblor där det som kommer fram i diskussionerna skrivs ner. Den som sitter närmast pratbubblan skriver. Diskussionerna sätts igång genom att deltagarna får svara på frågor som ställs av mötets processledare med hjälp av de nio olika frågekorten.

Duken och korten tar er som deltar genom en process uppdelad i tre faser. Först diskuterar ni tankar och attityder om landsbygden och de som bor där. Sedan pratar ni om olika sätt att engagera sig och vad ni ser som viktigt för framtiden i er hemort. Till sist gör ni en handlingsplan för vad ni kan göra själva för att påverka hemorten i den riktning ni själva vill.

För vem och när passar metoden?

För en grupp människor som vill bjuda in fler att engagera sig i arbetet med att tillsammans påverka utvecklingen i sitt närområde.

Vad krävs för att arrangera Landsbygd 2.0?

  • Någon eller några som vill starta en förändring där grupper från hela bygden är med.
  • 1-2 processledare.
  • En lokal som går att möblera i cafésittning.
  • Två-tre timmar.

www.helasverige.se

www.facebook.com/landsbygd