Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Medborgarundersökning

Publicerad 2014-09-16

Med start den 18 september kommer en enkät att skickas ut till 600 kommuninvånare i Dals-Eds kommun med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Enkäten genomförs i samarbete mellan SCB (statistiska centralbyrån) och Dals-Eds kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad invånarna tycker om kommunen och hur servicen kan förbättras.

Vad tycker Du om Dals-Eds kommun?

Dals-Eds kommun vill erbjuda Dals-Edsborna en så bra kommunal service som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Dals-Ed ser på sin kommun.

Vad tycker du om Dals-Eds kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som man kanske inte har så stor egen erfarenhet av. Men i regel har man en uppfattning, om än en uppfattning grundad på vad man hört och läst. Det räcker. Det är din uppfattning om olika verksamheter och förhållanden som vi vill veta.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför denna undersökning i samarbete med Dals-Eds kommun. Du är en av 600 invånare i Dals-Ed som med statistiska metoder valts ut av SCB för att medverka i undersökningen.

Vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna!

En liknande medborgarundersökning gjordes hösten 2010. Denna undersökning ger därför möjlighet att kunna göra bra jämförelser. Genom att svara på undersökningen bidrar du med underlag åt Dals-Eds kommun i arbetet med att förbättra för invånarna.

Tack på förhand för din medverkan!

 

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande

Här kan du se en sammanställning av undersökningen 2010

Resultat av medborgarundersökning 2010 (pdf 1,6MB) PDF-fil